دانلود کتاب Tactics for Listening Developing

 دانلود کتاب Tactics for Listening Developing : به گونه ای تنظیم شده که تمام مباحث روزمره زبان انگلیسی را پوشش می دهد. از ویژگی دیگر این کتاب تقویت همزمان مهارت شنیداری و گفتاری زبان آموز است و علاوه بر افزایش این دو مهارت، زبان آموز با Stress & Intonation یعنی حفظ اهنگین بودن کلام و تکیه صدا و همچنین Accent یا همان لهجه و طرز قرائت کلمات آشنا خواهد شد. 

دانلود کتاب Tactics for Listening Developing :

حتما این پست را بخوانید   آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره 58 : توصیف خریدی در آینده