All Clear! Idioms in Context دانلود کتاب

All Clear! Idioms in Context دانلود کتاب

این کتاب به زبان آموزان در یادگیری و استفاده از اصطلاحات و عبارات پر کاربرد در موقعیت های مختلف و زندگی روزمره کمک می کند. هر یک از درس‌ها در ابتدا بر روی لغات و اصطلاحات مهم و کاربردی تمرکز می کند و سپس با تمرین ها و فعالیت های متنوع مهارت ها شنیداری، گفتاری، گرامر و … دانش زبانی شما را تقویت می سازد.

All Clear! Idioms in Context دانلود کتاب :