زمان تقریبی مطالعه: ۲ دقیقه

در زبان انگلیسی تفاوت کاربرد have و have got چیست؟ و چگونه می‌توان مرز کاربرد این دو را دریافت؟

هر‌دو برای بیان مالکیت استفاده می‌شوند؛ مالیکیت چیزهایی که داریم یا روابطی که داریم. مثلا:

تفاوت کاربرد have و have go

I have / have got a car and a father.

فقط Have برای صحبت در مورد اعمال استفاده می‌شود. مثلا:

I usually have breakfast at 8 o’clock. (صبحانه خوردن)

ولی این درست نیست:

I usually have got breakfast at 8 o’clock.

Have در انگلیسی آمریکایی ترجیح داده می‌شود.

Have got بیشتر در انگلیسی بریتانیایی رایج است.

تفاوت have و have got در زبان انگلیسی

قالب سوالی برای have مثل قواعد حال ساده است:

Do you have a fast car? درست

Have you a fast car? غلط

Have و Have got (به معنی داشتن) در زمان حال ساده استفاده می‌شوند. برای گذشته ساده یا موارد دیگر از have استفاده می‌شود. مثلا:

She had a copy of that book درست

She had got a copy of that book غلط

در جملات مثبت Have مخفف ندارد. شکل مخفف برای have got استفاده می‌شود. مثلا:

I have a red bicycle. یا I’ve got a red bicycle. درست

I’ve a red bicycle. غلط

اینها مربوط به زمان حال ساده بود. با استفاده have توی زمانهای دیگر مثل ماضی نقلی اشتباه نشود.

منبع، چند تا مثال اضافی تو این نشانی هست.

اگر علاقه‌مند به یادگیری زبان درمحیطی آرام و در منزل خود هستید اینجا را کلیک کنید

حتما این پست را بخوانید   گرامر برای کودکان: can/can't