The A-Z of Correct English دانلود کتاب

The A-Z of Correct English دانلود کتاب

با خواندن این کتاب به شما تضمین میدهیم که در بخش نوشتار زبان انگلیسی هرگز دوباره دچار اشتباه نخواهید شد، این کتاب با بررسی و تمرکز بر روی استباهات رایج زبان آموزان و شیوه های درست املایی کلمات و نحوه نگارش آنها و نشانه گذاری درست شما را به یک ویراستار حرفه ای تبدیل می‌کند!

پیشنهاد ما به شما این است که این کتاب همیشه در کنارتان باشد و با آن مانند یک کتاب مرجع رفتار کنید.

The A-Z of Correct English دانلود کتاب :