S مالکیت

هادی میررضایی

اسامی قابل شمارش

اسامی قابل شمارش

اسامی قابل شمارش اسم هایی هستند, که میتوان آنها را به طریقی شمرد و میتوانند به صورت مفرد یا جمع ظاهر شوند. اسم های غیر قابل شمارش اسم هایی هستند که نمیتوان آنها را شمرد و معمولا شکل جمع یا مفرد آنها یکی هستند

0
بیشتر بخوانید
enemad-logo