Writing Skills Success In 20 Min A Day دانلود کتاب

Writing Skills Success In 20 Min A Day دانلود کتاب

خیلیاتون توی ۴ مهارت اصلی زبان، عنوان میکنید که سخت ترین مهارت برای یادگیری و تمرین، مهارت نوشتاری یا همون رایتینگه. قوی شدن در رایتینگ اونقدرها که تصور میکنید هم سخت و ناممکن نیست.

این کتاب هم دقیقا اصرار به همین موضوع داره، شما به عنوانش توجه کنید، سعی کرده در بازه های زمانی کوتاه در شما تغییرات بزرگی رو ایجاد کنه، توی این راه شما به تمرین و تکرار فراوانی نیاز دارید، نه چیز دیگه‌ای!

به کمک مثال‌های ساده و روز‌مره‌ای که در این کتاب اومده شما میتوانید مهارت‌ نوشتنتون رو در رابطه با کار، مدرسه و در مکاتبات شخصیتون به خوبی یاد بگیرید. با درس‌هایی که تنها روزی ۲۰ دقیقه باید زمان صرفشون بکنید ، می‌تونید با کم‌ترین زمان تمرین‌ها و مثال‌های ارایه شده‌اش رو به خوبی تکمیل کنید شاهد پیشرفتتون باشد و فراموش نکنید که همه‌ی این‌ها را مدیون چنین کتاب ارزشمندی خواهید بود.

Writing Skills Success In 20 Min A Day دانلود کتاب: