سلام با سی و دومین قسمت از مجموعه “Words and Their Stories” (کلمات و داستان آن ها) از سری پادکست‌های VOA در خدمت شما هستیم. این مجموعه پادکست به توضیح اصطلاحات رایج زبان انگلیسی، داستان ایجاد شدنشون و نحوه استفاده از آن ها در مکالمه می پردازه. در این قسمت از پادکست VOA: اصطلاحات انگلیسی – اصطلاحاتی برای دیوانگی قراره با اصطلاحات جالب و متنوعی آشنا بشیم که معنی دیوانه شدن/بودن میدن.  در کنارش چندین اصطلاح و کلمه ی جالب و کاربردی دیگه هم یاد میگیری که لیست این کلمه ها به همراه معنی اون ها در پایان مطلب قرار گرفته.

اصطلاح “stir crazy” به این معنیه که از شرایط ناراضی هستی و دنبال اینی که هرچه زودتر شرایط عوض شه. اصطلاح “losing your head” به معنی اینه که یه چیزی رو تا حد دیوانگی دوست داری. وقتی “crazy” رو قبل یه صفت به کار ببریم شدت اون صفت رو بیشتر می کنیم.

VOA – Words and Their Stories32: Stir- Crazy Is Not aWay of Cooking

پادکست VOA: اصطلاحات انگلیسی - اصطلاحاتی برای دیوانگی
Cooks and volunteers stir eggs on an oversize pan at a Giant Omelet event in Malmedy, Belgium, August 2017

متن انگلیسی پادکست VOA: اصطلاحات انگلیسی – اصطلاحاتی برای دیوانگی :

Now, Words and Their Stories from VOA Learning English.

Today we talk about a common expression made from two common words — stir and crazy. Put them together and you have the adjective stir-crazy!

Now, before we talk about stir-crazy, let’s talk about the words separately, starting with “crazy.”

We use the word “crazy” in so many different situations.

For example, one meaning of crazy is insane. If someone’s behavior is really annoying you, you can say they are driving you crazy – making you lose your mind!

Crazy also means in love with something or someone to an unusual, often comical degree. You can be crazy about baseball, crazy about spaghetti or crazy about traveling. If you are crazy in this way, we might say you have lost your head.

We also use the word “crazy” to mean an extreme level.

For example:

“She has been crazy busy these last few days!”

“That guy is crazy good-looking!”

and

“This spaghetti is crazy good.”

Now, the verb “stir.” When you stir something, you mix it up. In the kitchen, we often stir dishes like soup and cake batter.

However, stir used to have another meaning. Several online dictionaries say that in the mid-1800s, stir was slang for prison.

Aha! That information helps today’s expression make sense. “Stir-crazy” means you feel unhappy and upset because you have been in a place for a long time and you want to get out.

Some experts say the term “stir-crazy” dates back to the early 1900s. It was used to describe prisoners who become mentally unbalanced from being locked up. Other prisoners would say they went “stir-crazy.”

Today we use the expression to mean stuck in any situation where we do not want to be. If you are stir-crazy, you feel restless, trapped and bored.

Now, let’s hear the word used in some examples:

This class is so boring! When will it be over? I’m going stir-crazy sitting here!

The jury talked about the case in a small room with no air conditioner for nine days. By the tenth day, everyone was stir-crazy.

When is this rain going to stop?! I’ve been cooped up in the house with the kids all week. I’m completely stir-crazy!

That’s right. Even love for those with whom you are stuck is not a fix for feeling stir-crazy!

And that’s Words and Their Stories.

Until next time … I’m Anna Matteo.

In the Comments section, share a time when you felt stir-crazy.

لیست واژگان این پادکست

adjective (صفت) – n. a word that describes a noun or a pronoun

lose your head (کنترل احساسات رو از دست دادن – expression to not have control of your emotions

slang (عامیانه) – n. words that are not considered part of the standard vocabulary of a language and that are used very informally in speech especially by a particular group of people

bored (کسل و بی حوصله) – adj. filled with the state of being weary and restless through lack of interest

cooped up (مدت طولانی تو محیط بسته بودن) – verbal to keep (a person or animal) inside a building or in a small space especially for a long period of time —usually used as (be) cooped up

امیدوارم از پادکست VOA: اصطلاحات انگلیسی – اصطلاحاتی برای دیوانگی لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست VOA – اصطلاحات انگلیسی آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های سطح بندی شده British Council می توانید به صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk یا برای گوش دادن به پادکست های BBC به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.

گوش دادن به پادکست روش خوبی برای تقویت مهارت شنیداری و هم چنین یادگرفتن کلمات در بستر یک موضوع خاصه که این به تقویت مهارت مکالمه انگلیسی نیز کمک زیادی می کنه.

اگه دنبال این هستی که مهارت های مکالمه زبان انگلیسیت رو بیشتر از این تقویت کنی بهت پیشنهاد میکنم در دوره‌ی مکالمه زبان انگلیسی آکادمی مجازی آموزش زبان انگلیسی ۲۴talk شرکت کنی که با یه برنامه منسجم و خلاقانه کمک میکنه در زمان کوتاه بتونی به راحتی و روانی انگلیسی صحبت کنی.