کاربرد Even معمولا برای زمانیست که می‌خواهیم بیانی غیرعادی برای چیزی که بسیار تعجب آور است، داشته باشیم.

در تمامی اتاق‌های خانه‌اش تلویزیون دارد، حتی توی حمام. (داشتن تلویزیون توی حمام عجیب است) .She has a TV in every room of the house, even the bathroom
این عکس ها واقعا بد هستند. حتی من عکس‌هایی بهتر از این‌ها می گیرم. ( با اینکه عکاس نیستم اما می توانستم عکس‌های بهتری بگیرم) These pictures are really awful. Even I take better pictures than these
همیشه کت به تن دارد، حتی در هوای گرم. (پوشیدن کت در هوای گرم عجیب است) He always wears a coat, even in hot weather

عبارت Even را می‌توان در وسط جمله و به همراه فعل به کار برد. به جملات زیر دقت کنید:

سو به همه جای جهان سفر کرده است. او حتی قطب جنوب هم بوده است. .Sue has traveled all over the world. She has even been to the Antarctic
آن‌ها خیلی ثروتمند هستند. آن‌ها حتی جت شخصی هم دارند. They are very rich. They even have their own private jet
کاربرد Even |  سو به همه جای جهان سفر کرده است. او حتی قطب جنوب هم بوده است.

به مثال‌هایی که کلمه Even به همراه افعال در حالت منفی به کار رفته است دقت کنید:

من آشپزی بلد نیستم. حتی تخم مرغ هم نمی‌توانم آب پز کنم. .I can’t cook. I can’t even boil an egg
رفتارشان با ما اصلا دوستانه نبود. حتی به ما سلام هم نکردند. They weren’t very friendly to us. They didn’t even say hello

توجه داشته باشید که دیگر کاربرد Even اسنفاده از آن به همراه صفات تفضیلی است. به جملات زیر دقت کنید:

من خیلی زود بیدار شدم، اما جک از من هم حتی زودتر بیدار شد. I got up very early, but Jack got up even earlier
می‌دانستم که پول کم دارم، اما از آنی هم که فکر می کردم حتی کمتر داشتم. I knew I didn’t have much money, but I’ve got even less than I thought

ممکن است عبارات Even though, Even when, Even if شبیه به عبارت Even به نظر برسند، اما دقت داشته باشید که از لحاظ ساختاری متفاوت هستند.
بعد از این عبارات بایستی از فاعل به همراه فعل استفاده کرد. به مثال‌ها توجه کنید:

علی رغم اینکه او نمی‌تواند رانندگی کند، ماشینی خریداری کرده است. Even though she can’t drive, she bought a car
حتی اگر عصبانی باشد داد نمی‌زند. He never shouts, even when he’s angry
این رودخانه بسیار خطرناک است. شنا کردن در این رودخانه بسیار خطرناک است، حتی اگر شناگر خوبی باشید. This river is dangerous. It’s dangerous to swim in it, even if you are a strong swimmer
کاربرد Even |  این رودخانه بسیار خطرناک است.

توجه داشته باشید که نمی‌توان عبارت Even را به مانند جملات بالا به کار برد. به مثال‌های زیر دقت کنید:

علی رغم اینکه او نمی تواند رانندگی کند، ماشینی خریداری کرده است. Even though she can’t drive, she bought a car
(not Even she can’t drive)
حتی اگر روی صندلی هم بایستم ، نمی‌توانم به قفسه برسم.
I can’t reach the shelf even if I stand on a chair
(not Even I stand)

به تفاوت Even if و If در جملات زیر توجه کنید:

فردا ما به ساحل خواهیم رفت. مهم نیست که هوا چطور باشد. حتی اگر باران هم ببارد خواهیم رفت. We are going to the beach tomorrow. It doesn’t matter what the weather is like. We’re going even if it’s raining
فردا می خواهیم به ساحل برویم، اما اگر باران ببارد نخواهیم رفت. We want to go to the beach tomorrow, but we won’t go if it’s raining.

مقاله کاربرد Even به کارتون اومد؟ برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.