مقاله صفت و حرف اضافه در انگلیسی قسمت اول قصد دارد در مورد صفات (Adjectives) پرکاربرد و حروف اضافه‌ای (Prepositions) که با اون‌ها هم‌نشین هستند صحبت کند.

اما قبل از هر چیزی خیلی خوبه که مقداری در مورد مفهوم هم‌نشینی (Collocation) در زبان بدونیم.
هم‌نشینی یعنی با هم اتفاق افتادن یک سری کلمات به شکلی که این هم‌نشینی و با هم استفاده شدن نمی‌تواند اتفاقی باشد. مثلا ما همیشه میگیم Make a decision و یا میگیم In a hurry .
دقت داشته باشید که اگر می‌خواین مثل انگلیسی‌ها انگلیسی صحبت کنید، بایستی تمرکزتون رو متوجه هم‌نشینی‌های زبانی و یا همون Collocations کنید.

صفت و حرف اضافه در انگلیسی قسمت 1 | هم‌نشینی یعنی با هم اتفاق افتادن یک سری کلمات به شکلی که این هم‌نشینی و با هم استفاده شدن نمی‌تواند اتفاقی باشد.

پس به نظرم الان دیگه وقتشه که از یادگیری کلمات ایزوله و تنها فراتر برین و تمرکز رو روی جمله واره‌ها بگذارید. پس یه جورایی میشه گفت که کوچکترین واحد‌های هر زبانی هم‌نشینی‌ها هستند. نگران پیدا کردنشون هم نباشید. تمامی دیکشنری‌های پیشرفته انگلیسی به انگلیسی (Longman و Cambridge و…) در هر مدخلی هم‌نشینی‌ها رو خیلی مرتب بیان کردن.

صفات هم‌نشین با OF/ TO

Nice/ kind/ good/ generous/ polite/ stupid/ silly etc. of somebody (to do something)

ممنونم. مهربونی شمارو میرسونه که کمکم کردید. Thank you. It was really kind of you to help me

اما:

(be) nice/ kind/ good/ generous/ polite/ rude/ friendly/ cruel etc. to somebody

همیشه با من بسیار مهربان بوده اند. They have always been very kind to me

صفات همنشین با About/ with

Angry/ furious/ annoyed/ upset about something or with somebody for doing something

به خاطر دیر اومدنم از من دلخوری؟ Are you upset with me for being late

Excited/ worried/ nervous/ happy/… about a situation

امتحان عصبیت کرده؟ Are you nervous about the exam

Pleased/ satisfied/ happy/ delighted/ disappointed/ with something you receive, or the result of something …

از هدیه ای که بهشون دادم بسیار خوشحال شدند. They were delighted with the present I gave them

صفات همنشین با At/ by/ with/ of

Surprised/ shocked/ shocked/ amazed/ astonished/ upset AT or BY something …

همه از شنیدن خبر شوکه شدن. Everybody was surprised at (or by) the news

Impressed with or by somebody/ something

خیلی تحت تاثیر انگلیسی صحبت کردنش قرار گرفتم. زبانش خیلی خوبه. I’m very impressed with (or by) her English. It’s very good

Fed up/ bored with something

دیگه از کارم لذت نمی‌برم. ازش سیر شدم. I don’t enjoy my job anymore. I’m fed up with it

Tired or sick of something

بیخیال، بیا بریم! از منتظر موندن خسته شدم. Come on, let’s go! I’m tired of waiting
(or I’m sick of waiting)

ترکیب‌های : Sorry about/ for

Sorry about a situation or something that happened

به خاطر به هم ریختگی متاسفم. بعدا جمع و جورش می‌کنم. I’m sorry about the mess. I’ll clear it up later

Sorry for or about something /someone did

الکس خیلی متاسف به خاطر چیزی که گفت. Alex is very sorry for (or about) what he said

توجه داشته باشید که بعضا می‌تونیم حرف اضافه رو حذف کنیم:

متاسفم دیروز سرت داد زدم. I’m sorry I shouted at you yesterday

Feel/ be sorry for somebody who is in a bad situation

برای مت متاسفم. خیلی بد شانس بوده اخیرا. I feel sorry for Matt. He’s had a lot of bad luck

آیا صفت و حرف اضافه در انگلیسی براتون مفید بود؟ نظرتون رو با ما در قسمت نظرات در میون بگذارید.

مثال‌های بیشتر