در مقاله حروف اضافه زمان در انگلیسی به مقایسه حروف اضافه At, On , In در مثال‌های مختلف می‌پردازیم.

آن‌ها ساعت ۵ رسیدند. They arrived at 5 o’clock
آن‌ها جمعه رسیدند. They arrived on Friday
آن‌ها در ماه اکتبر رسیدند. آنها در سال ۱۹۹۸ رسیدند. They arrived in October. They arrived in 1998

همان‌ط‌ور که ملاحظه می‌کنید حرف اصافه At برای بیان اوقات روز به کار می‌رود:

At five o’clock, at 11 45, at midnight, at lunchtime, at sunset, …

همین‌طور حرف اضافه At در عبارت‌های زیر هم به کار گرفته می‌شود:

At night, at the weekend/ at weekends, at Christmas, at the same time, at the moment/ at present

کار کردن در شب را دوست ندارم. I don’t like working at night
آخر هفته اینجا خواهی بود؟ ?Will you be here at the weekend
حروف اضافه زمان در انگلیسی |  کار کردن در شب را دوست ندارم.

حرف اضافه On برای بیان روزها و تاریخ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد:

On Friday/ on Fridays, on 16 May 2009, on Christmas Day, on my birthday

گاها در انگلیسی محاوره حرف اضافه On حذف می‌شود. به جملات زیر دقت کنید:

جمعه می بینمت. .I’ll see you on Friday
  (Or=I’ll see you Friday)
دوشنبه صبح‌ها کار نمی‌کنم. .I don’t work on Monday mornings
(Or= I don’t work Monday mornings)

حرف اضافه In برای بیان بازه‌های زمانی طولانی‌تر به کار می‌رود:

In October, in 1998, in (the) winter, in the 1990, in the 18th century, in the Middle Ages, in the past,       in (the) future

به تفاوت In و On در جملات زیر توجه کنید:

صبح می‌بینمت. .I’ll see you in the morning
جمعه صبح می‌بینمت. .I’ll see you on Friday morning

به تفاوت‌های حروف اضافه در جملات زیر توجه کنید:

In the morning  but on Friday morning, In the afternoon but on Sunday afternoon, In the evening but on Monday morning.

دقت داشته باشید که پیش از عبارات Last, Next, This, Every از حروف اضافه at, on, in استفاده نمی‌کنیم:

جمعه بعد می‌بینمت. .I’ll see you next Friday
(not on next Friday)
مارچ گذشته ازدواج کردند. They got married last March
حروف اضافه زمان در انگلیسی |  مارچ گذشته ازدواج کردند.
  • در انگلیسی محاوره ای اغلب اوقات حرف اضافه On قبل از روزهای هفته حذف می شود:
جمعه می‌بینمت. .I’ll see you on Friday
 ( Or I’ll see you Friday)
  • به استفاده‌های حرف اضافه In در جملات زیر دقت کنید:
قطار چند دقیقه دیگر حرکت می‌کند. .The train will be leaving in a few minutes
(a few minutes from now)
لحظه‌ای دیگر خواهند رسید. .They’ll be here in a moment
(a moment from now)
اندی سفر رفته است. تا یک هفته دیگر بر می‌گردد. Andy has gone away. He’ll be back in a week
(a week from now)
  • به همین ترتیب می‌توان از عبارات زیر هم استفاده کرد:

In six months’ time, in a week’s time, etc.

  • برای بیان مدت زمانی که عملی طول کشیده از حرف اضافه In می‌توان استفاده کرد:
رانندگی کردن را در چهار هفته فرا گرفتم. (I learnt to drive in four weeks. (it took me four weeks to learn

آیا مقاله حروف اضافه زمان در انگلیسی براتون مفید بود؟ نظر خودتون رو در قسمت دیدگاه‌ها برای ما بفرستید.

دوره‌های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

مثال‌های بیشتر