پادکست British Council سطح B1 شماره ۸ : At the chemist

با هشتمین قسمت از پادکست British Council سطح B1 (پایه intermediate) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت intermediate ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

کلمات داخل پرانتز را در ستون مناسب قرار بده: (جواب تمرین در انتهای صفحه)

(it hurts, a prescription, an ache, lozenges, a sore throat, dizzy, plasters, tablets, a cough, syrup)

دارو و درمانMedicines and treatmentتوصیف بیماریDescribing illness

حالا به پادکست گوش کن. در این قسمت قراره به صحبت های یه نفر در داروخانه گوش بدی که دنبال خرید داروئه. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – Intermediate: At the chemist

پادکست British Council سطح B1 شماره 8

متن پادکست:

Chemist: Hello, can I help?

Customer: Yes, my wife sent me here. I, erm, need something for a sore throat … and I can’t stop coughing. It really hurts.

Chemist: Do you have a headache too?

Customer: Not really, no.

Chemist: Well, we have this syrup. And these lozenges.

Customer: Which is better? 

Chemist: They’re both good. The syrup is more expensive.

Customer: Oh, well … I’ll take the lozenges, then. How many do I take?

Chemist: Just one.

Customer: Sorry, I’m sorry. Er, how often should I take it?

Chemist: Just one every four to six hours. Take it before mealtimes. Are you allergic to any medicine?

Customer: No.

Chemist: Then you’ll be fine with this.

Customer: Can I get some antibiotics too?

Chemist: I’m afraid you need a prescription for that.

Customer: Ah.

Chemist: You know, you should really see a doctor if that cough continues.

Customer: Thanks. I know.

Chemist: Anything else?

Customer: No, thanks.

Chemist: That’ll be £۷٫۴۹ then, please.

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱

جواب درست را انتخاب کن:

۱) The man needs something …
a. for his throat.
b. for his head.
c. for his wife.

۲) The man …
a. is coughing and has a headache.
b. is coughing but doesn’t have a headache.
c. isn’t coughing, but has a headache.

۳) The lozenges are …
a. cheaper than the syrup.
b. not as cheap as the syrup.
c. more expensive than the syrup.

۴) He should have the lozenge …
a. every four to six hours, after he eats a meal.
b. every four to six hours, with food.
c. every four to six hours, before he eats a meal

۵) The pharmacist can’t give him antibiotics because …
a. his prescription is only for tablets.
b. he doesn’t have enough money.
c. he doesn’t have a prescription.

۶) The man has to pay …
a. £۷٫۴۹٫
b. £۱۷٫۴۹٫
c. £۷٫۹۹٫

تسک ۲

کلمه ها را مرتب کن و جمله بساز:

۱) throat. need, for, I, something, sore, a

۲) really, hurts, It

۳) have, Do ,you, a ,too,? ,headache,

۴) do, take,?, I, How, many

۵) take, How, should ,I ,often, it,?

۶) any, medicine,? Are, allergic, to ,you

۷) prescription, for, I’m, need ,a ,afraid ,that., you,

۸) a ,should ,You ,really, see ,doctor.

جواب ها

Medicines and treatmentDescribing illness
a prescriptionit hurts
lozengesan ache
plastersdizzy
tabletsa cough
syrupa sore throat

تسک ۱

۱٫ a

۲٫ b

۳٫ a

۴٫ c

۵٫c

۶٫a

تسک ۲

۱٫ I need something for a sore throat.

۲٫ It really hurts.

۳٫ Do you have a headache too?

۴٫How many do I take?

۵٫How often should I take it?

۶٫Are you allergic to any medicine?

۷٫I’m afraid you need a prescription for that.

۸٫You should really see a doctor

امیدوارم از پادکست British Council سطح B1 شماره ۸ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.