پادکست British Council سطح A1 شماره ۱۰: Organising a group project

با دهمین قسمت از پادکست British Council سطح A1 (پایه – Beginner) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت Beginner ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

زمان های عددی را به شکل نوشتاری مناسب آن ها وصل کن : (جواب تمرین در انتهای صفحه)

TimesWords
a. 9.30Three till five
b. 7.40Four o’clock
c. 4.50Before ten
d. 10.15After ten
e. 4.00Ten to five
f. 3.00–۵٫۰۰Twenty to eight

حالا به پادکست گوش کن. در این قسمت چند همکلاسی قراره برای انجام یه پروژه گروهی برنامه ریزی کنن. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – Beginner: Organising a group project

پادکست British Council سطح A1 شماره 10

متن پادکست:

Cara: So for our group project, do you want to start this week?

Selim: Yeah, I want to start early so we have enough time.

Robert: Me too, but I’ve got a big maths project too.

Cara: How about we meet first to plan what we’re going to do? Just for an hour.

Robert: Good idea, Cara.

Cara: When are you free?

Robert: I can always do mornings before 10.

Cara: Robert … Uh …

Selim: I’m sleeping before 10!

Robert: OK! OK, so when are you two free?

Cara: Wednesdays are good for me. But not very early, please!

Selim: I can’t do the mornings on Wednesdays but I have 3 till 5 free.

Robert: I can do 4 o’clock, just before my maths class.

Cara: Great, 4 then. Where shall we meet?

Selim: The library?

Robert: I don’t know. The library isn’t a good place for a planning meeting as we can’t talk in there.

Cara: How about the university café? It’s near the library. We can talk in there. And eat cake.

Selim: Cake is good.

Robert: OK, so Wednesday at the café. I need to leave at ten to five to go to my maths class.

Cara: No problem. Planning will take less than an hour.

Selim: OK! See you Wednesday for cake.

Robert and Cara: See you, Selim!

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱:

آیا این جملات درست (True) هستند یا نادرست (False)؟

۱)They want to start the project soon.
2)The first meeting will be for two hours.
3)Mornings before ten are good for everyone.
4). Everyone is free at four
5)They’re going to have the meeting in the library.
6)Robert will leave the meeting before 5 p.m.

تسک ۲

جمله های سمت چپ را به جمله های سمت راست با معنی یکسان وصل کن:

SentencesSentences
a. I’m free every day at fourI can do 4
b. I’m free at fourI can’t do 4
c. I’m not free at fourI can always do 4
d. We’re going to meet at fourWe all agree to meet at 4

جواب ها

۱) f
2) e
3)a
4)d
5)c
6)b

تسک ۱

۱) True
2) False
3)False
4)True
5)False
6)True

تسک ۲

۱)b
2)c
3)a
4)d

امیدوارم از پادکست British Council سطح A1 شماره ۱۰ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.