یادگیری فحش ها همیشه قسمت جالب هر زبانی هستن و از اولین کلمات و اصطلاحات رایجی هستن که اکثر ماها به خاطر کنجکاوی و شیطنت دوست داریم در مکالمه اونهارو حتی قبل از یادگیری خود زبان انگلیسی یاد بگیریم. اگه دوست داری معنی این کلمات رو بدونی ۵۰ فحش وتوهین جالب و رایج به انگلیسی براتون آماده کردیم.

قطعا ما نمیخوایم که این کلمات رو یاد بگیرین و به استفاده ازشون تشویقتون کنیم، اما دونستن این کلمات برای اینه که اگر کسی در شرایطی اونهارو بهتون گفت معنی اونهارو بدونین. پس دونستنشون خوبه.

فحش و کلمات توهین آمیز به انگلیسی

انگلیسیفارسی
The blind readکور خونده
May they take away your ‘dead washer’مرده شورتو ببرن
Don’t put a hat on my headسرم کلاه نگذار
Ghosts of your stomachارواح شکمت
Cut tailدم بریده
Snake Venomزهر مار
Diseaseمرض
!Pain without a cureدرد بی درمون
!I’ll take out your eyesچشتو در میارم
!Don’t drop wormsکرم نریز
!I’ll make you one with the wallبا دیوار یکیت می کنم
?!wanted to see who my nosey person isمیخواست ببنم فضولم کیه
Don’t look at me left leftبهم چپ چپ نگاه نکن
His donkey passed the bridgeخرش از پل گذشت
Light up my homeworkتکلیفم رو روشن کن
?What kind of dirt shall I put on my headچه خاکی بر سرم بکنم?
?!He thinks he has fallen out of an elephant’s noseفکر می کنه از دماغ فیل افتاده
Dog’s mustacheسگ سبیل
!!He does long tongueزبون درازی می کنه
Donkey into donkeyخرتوخره

۵۰ فحش جالب و رایج به انگلیسی

50 فحش جالب و رایج به انگلیسی

فحش ها و اصطلاحات خودمونی انگلیسی

Clam upخفه خون بگیر!
Count me outدور من و خط بکش.
He is a junkieاو هروئینیه (شیره ایه).
I can’t place youشما؟ به جا نمیارم!
I please to exasperate youدلم میخواد تو رو ذله کنم.{انقدر اذیتت کنم تا خسته بشی}
(It’s) none of your business/concern(اون) به تو ربطی نداره.
It’s a disasterاون یک فاجعه است. (کارها و رفتارش فاجعه آمیز و مایه خجالت و شرمندگیه)
keep your mouth shutزیپ دهنت رو بکش./خفه شو.
One in the eye for youبه کوری چشم تو!
What?I get stuffed my mateچی؟ کور خوندی عزیزم. (در هنگام عصبانیت یا مخالفت پیرامون موضوعی)
Since when have you been interested in my feelingsاز کی تا حالا تو نگران احساسات من بودی؟
That crowns it allهمین و کم داشتیم!
Big dealهنر کردی!
You’re wet behind the ears هنوز بچه ای! (دهنت بو شیر میده)
He’s as green as grassدهنش بوی شیر میده!
It’s the thin edge of the wedgeکجاشو دیدی!
Come on! shake a legیالا! تکونی به خودت بده!
He is a handy manاو همه فن حریفه.
As you wishهرطور مایلی
There is measure in all thingsهر چیزی حدی داره!
Let it goﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺷﻮ! / ولش کن!
You’re a complete idiotﺗﻮ ﯾﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺘﯽ!
We are now evenحالا با هم بی حساب شدیم.
Dream onمگه خوابشو ببینی!
Get this straight to your headاینو خوب تو گوشت فرو کن!
Cut my leg and call me shortyتو گفتی و منم باور کردم!
Don’t flatter yourselfخودتو لوس نکن!
Get off my backدست از سرم بردار! ولم کن!
You’re crowding meداری میری رو اعصابم!
50 فحش جالب و رایج به انگلیسی

فحش ها و اصطلاحات لاتی انگلیسی

zip itصدا تو بِبُر ! خفه شو
that wasn’t even funny !اصلا خنده دار نبود !
gold digger !آدمی که پول پرسته ، دختر یا پسری که فقط به عشق ماشین و پولت دنبالته !
pro pocket pickerجیب زن ماهر
don’t use “f” wordsحرف رکیک نزن ! فحش نده !
she is a gold digger , she only loves those nice carsدختره مال پرسته ! فقط به ماشینهای خوب میچسبه !

امیدوارم این ۵۰ فحش جالب و رایج به انگلیسی براتون جالب و جذاب بوده باشه این اصطلاحات و فحش ها توی کتابها و هرجایی نوشته نشده و بیشتر میتونین با دیدن فیلم ها اونهارو متوجه بشین. با خوندن این مقاله شما دایره لغات تون برای درک بهتر فیلم ها بالا میره چون از این اصطلاحات زیاد استفاده شده.

50 فحش جالب و رایج به انگلیسی
آموزش آنلاین زبان انگلیسی

یه پیشنهاد خوب برای قوی کردن مکالمه میشه استفاده از دوره های آموزشی آنلاین صرفا مکالمه باشه که با اون بتونین روی مکالمه تون بیشتر از هر وقت تمرکز کنین و یاد بگیرین. آکادمی ۲۴talk با طراحی آنلاین این دوره ها برای کسایی که میخوان این مهارتشون رو قوی بکنن به نیاز زبان آموزان جواب داده و هدفش نتیجه بخش بودن این دوره هاست.