سلام با بیست وهفتمین قسمت از مجموعه “Words and Their Stories” (کلمات و داستان آن ها) از سری پادکست‌های VOA در خدمت شما هستیم. این مجموعه پادکست به توضیح اصطلاحات رایج زبان انگلیسی، داستان ایجاد شدنشون و نحوه استفاده از آن ها در مکالمه می پردازه. در این قسمت از پادکست VOA: اصطلاحات انگلیسی – روزهای نحس قراره درباره ی تاریخچه ی روزهای نحس سال در بعضی فرهنگ ها مثل Friday the 13 (جمعه سیزدهم) یا Ides of March (پونزدهم مارس) آشنا میشی. در کنارش چندین اصطلاح و کلمه ی جالب و کاربردی دیگه هم یاد میگیری که لیست این کلمه ها به همراه معنی اون ها در پایان مطلب قرار گرفته.

روز Ides of March یا همون March 15 روزیه که ژولیوس سزار در سال ۴۴ پیش از میلاد کشته شد و در بعضی فرهنگ ها این روز نحسی به حساب میاد. Ides از یه کلمه یونانی گرفته شده و به معنی “نیمه” است، مثل نیمه ماه که میشه همون پونزدهم.

VOA – Words and Their Stories27: Beware the Ides of March

پادکست VOA: اصطلاحات انگلیسی - روزهای نحس
Pictured here is a portrait of The Bard, painted in 1610. It is believed to be the only surviving picture of William Shakespeare painted in his lifetime. (FILE PHOTO)

متن انگلیسی پادکست VOA: اصطلاحات انگلیسی – روزهای نحس :

Now, the VOA Learning English program Words and Their Stories.

People who believe in luck and bad luck — that is to say, those considered superstitious – may think that some days or events are unlucky.

In the United States, Friday the 13 is known as an “unlucky” day by superstitious people. Another famously unlucky day for some is March 15, also known as, “The Ides of March.”

The Ides of March is so unlucky that it is often spoken as a warning: “Beware the Ides of March.”

First, what exactly is an “ides?” The Latin root of “ides,” a singular word, means “to divide.” So, the ides of any month falls in its middle. The Roman calendar set ides on the 15th in March, May, July and October or on the 13th in the other months. The ides of a month usually falls on the first day of a full moon.

In Roman times, the Ides of March was known as a date for paying off debts. But this connection was quickly lost because of different timing between calendar months and changes in the moon’s appearance. The Ides of March was also a time people celebrated Mars, the god of war.

But why do some people still use the expression, “Beware of the Ides of March”? Why do they consider it an unlucky day?

March 15 was very unlucky for one man a very long time ago. On that date in the year 44 BC Julius Caesar was killed.

March 15 may not be unlucky for you but it was for Julius Caesar

The British playwright William Shakespeare takes this incident from Roman history and freezes it forever in literature. In Act 1, Scene 2 of “Julius Caesar,” Shakespeare writes about a meeting between the dictator and a “soothsayer,” someone who can predict the future.

“Beware the Ides of March,” says the soothsayer.

Caesar asks, “What man is that?”

And Brutus, Caesar’s loyal friend answers, “A soothsayer says to (bids you) beware the Ides of March.

Caesar does not listen to the warning. He should have. In Act III, Scene I, Shakespeare’s famous line seems to show that Caesar is asking for trouble.

Caesar says to the Soothsayer, “The Ides of March are come.”

The Soothsayer answers, “Aye, Caesar, but not gone.”

Caesar’s friend Brutus will be among the attackers who kill him on the Ides of March.

When he sees that Brutus has turned against him, he says, “Eh tu, Brutus?” This means “You too, Brutus?”

This expression is widely used in Western culture when someone is betrayed by a friend.

پادکست VOA: اصطلاحات انگلیسی - روزهای نحس
Director, writer, and cast member George Clooney, and cast member Ryan Gosling at the premiere of “The Ides of March” which won for Best Adapted Screenplay. (AP PHOTO)

“The Ides of March” is also the name of a U.S. film made in 2011. George Clooney directed the film. He also stars in it as a promising presidential candidate.

While no one gets assassinated, “The Ides of March” is a film about a friend being disloyal to a friend in the world of politics. Often in politics, loyalty and friendship do not go hand-in-hand.

Julius Caesar learned this the hard way on the Ides of March.

I’m Anna Matteo, thanking Christopher Jones-Cruise for playing Julius Caesar and Jonathan Evans for playing Brutus.

لیست واژگان این پادکست

beware (برحذر بودن) – v. to be on guard; to take care of

aye (آری/بله) – adv. yes; a word of confirmation

assassinate (ترور کردن) – v. to murder someone, often for political reasons

امیدوارم از پادکست VOA: اصطلاحات انگلیسی – روزهای نحس لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست VOA – اصطلاحات انگلیسی آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های سطح بندی شده British Council می توانید به صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk یا برای گوش دادن به پادکست های BBC به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.

گوش دادن به پادکست روش خوبی برای تقویت مهارت شنیداری و هم چنین یادگرفتن کلمات در بستر یک موضوع خاصه که این به تقویت مهارت مکالمه انگلیسی نیز کمک زیادی می کنه.

اگه دنبال این هستی که مهارت های مکالمه زبان انگلیسیت رو بیشتر از این تقویت کنی بهت پیشنهاد میکنم در دوره‌ی مکالمه زبان انگلیسی آکادمی مجازی آموزش زبان انگلیسی ۲۴talk شرکت کنی که با یه برنامه منسجم و خلاقانه کمک میکنه در زمان کوتاه بتونی به راحتی و روانی انگلیسی صحبت کنی.