اگه میخوای فعل های پرکاربرد زبان انگلیسی رو بدونی اینجا ما ۱۰۰ افعال پرکاربرد زبان انگلیسی ، رو براتون و ترجمه کردیم که برای همیشه تو ذهنتون بمونه