نقل قول غیر مستقیم در زبان انگلیسی رو در دو بخش به شما توضیح دادیم.

نقل قول غیر مستقیم در زبان انگلیسی – بخش اول

برای یادگیری این مطلب ابتدا به مثال زیر توجه کنید:

.Paul: I’m feeling ill

 پاول: من مریضم.

من مریضم. ):

در این مثال پسری به اسم پاول میگه که مریضه. برای این که این گفته‌ی پاول رو به بقیه افراد منتقل کنیم می‌توانیم از نقل قول مستقیم استفاده کنیم و دقیقا جمله پاول رو برای مخاطبمون تکرار کنیم:

:direct speech

.Paul said ‘I’m feeling ill

پاول گفت: من مریضم.

روش دیگه ای که وجود داره اینه که از نقل قول غیر‌ مستقیم استفاده کنیم.(reported speech)

.Paul said that he was feeling ill

پاول گفت که مریضه.

زمانی که از نقل قول غیرمستقیم استفاده می‌کنیم زمان فعل اصلی جمله معمولا زمان گذشته است و در ادامه جمله هم معمولا از زمان گذشته استفاده می کنیم.

مثال:

.Paul said that he was feeling ill

پاول گفت که مریض است.

.I told Lisa that I didn’t have any money

به لیزا گفتم که اصلا پول ندارم.

در این جملات می توانیم کلمه that رو از جمله حذف کنیم:

مثال:

.Paul said that he was feeling ill or Paul said he was feeling ill

پاول گفت که مریض است.

به طور کلی، زمان حال در نقل قول مستقیم به زمان گذشته در نقل قول غیر مستقیم تغییر می‌کند:

am/is  -> was     do/does  -> did         will  -> would

are  -> were       have/has  -> had     can  -> could

.want/like/know/go etc ->wanted/Liked/knew/went etc

به مثال های زیر توجه کنید:

 در این مثال‌ها ابتدا جملات یک نفر را مشاهده می‌کنیم و درقسمت دیگر جملات او را در قالب نقل قول غیر‌مستقیم خواهیم دید.

.My parents are fine

حال پدر و مادرم خوب است.

(Anna said that her parents were fine.) indirect speech

آنا گفت که حال پدر و مادرش خوب است. (نقل قول غیر مستقیم)

.I can’t come to the party on Friday

نمی توانم جمعه به مهمانی بیایم.

(She said that she couldn’t come to the party on Friday.) indirect speech.

 او گفت که نمی‌تواند جمعه به مهمانی بیاد. (نقل قول غیر مستقیم)

.I don’t have much free time

وقت خالی زیادی ندارم.

(She said she didn’t have much free time.) indirect speech

او گفت که وقت خالی زیادی ندارد. (نقل قول غیر مستقیم)

.I’m going away for a few days. I’ll phone you when I get back

چند روزی خونه نیستم وقتی برگشتم باهات تماس می‌گیرم.

She said that she was going away for a few days and would phone me when she got back

اون گفت که چند روزی نیست و وقتی برگشت با من تماس می‌گیرد. (نقل قول غیر مستقیم)

نکته: فعل‌هایی که زمان آن ها حال ساده است مانند (did/saw/knew) معمولا در نقل قول غیر‌مستقیم ثابت باقی می‌مونن و یا به زمان گذشته کامل  (I had done/I had seen/I had known ) تغییر می‌کنند.

مثال:

.’Paul said ‘I woke up feeling ill, so I didn’t go to work  

پاول گفت:”با حال بدی از خواب بیدار شدم برای همین سرکار نرفتم”.(نقل قول مستقیم)

.Paul said (that) he woke up feeling ill, so he didn’t go to work

Or

.Paul said (that) he had woken up feeling ill, so he hadn’t gone to work

پاول گفت که با حال بدی از خواب بیدار شده و سرکار نرفته. (نقل قول غیر مستقیم)

نقل قول غیر مستقیم در زبان انگلیسی مبحث گسترده ای هست، برای مطالعه ی بخش دوم این مقاله را مطالعه نمایید.

برای مثال‌های بیشتر اینجا کلیک کنید.