حروف ربط عباراتی هستند که به ما قابلیت بیان کردن مفاهیم متضاد را در سطح جمله و شبه جمله می دهند. به این معنا که هرگاه بخواهیم به دست امدن نتیجه ای خلاف انتظار آنچه که پیش آمد کرده است  را بیان کنیم می توانیم از این کلمات در ساختار زبانی مان بهره ببریم.

به عنوان مثال:

Although / even though / though it rained a lot, we enjoyed our holiday. In spite of / despite the rain, they enjoyed it.

همانطور که مشاهده می کنید در قسمت دوم جمله نتیجه ای حاصل شده است (لذت بردن از تعطیلات) که به صورت منطقی برخلاف پیشامدهای قسمت اول است (بارش زیاد).

حال به منظور درک بهتر کاربردهای این کلمات به دو جمله زیر دقت کنید:

حروف ربط
علی رغم بارش شدید، بیرون رفتیم. We went out although it was raining heavily
به این دلیل که بارش شدید بود، بیرون نرفتیم. We didn’t go out because it was raining heavily

جمله اول بیان کننده این واقعیت است که بر خلاف بارش شدید باران ما همچنان بیرون رفتیم و اما در جمله دوم بارش باران دلیلی است برای نتیجه که همان در خانه ماندن است.

البته باید به خاطر داشت که ( although/ in spite of ) از لحاظ ساختاری به شکل های مختلفی به کار می روند:

بعد از In spite of/ despite بایستی اسم، شکل ing دار فعل و یا ضمیر به کار برده شود.

برخلاف موفقیت هایشان، هرگز درآمد زیادی نداشتند. They never made much money, in spite of their success
علی رغم سر دردی که داشتم، تولدم بسیار عالی بود. Despite having a headache, I had a great birthday

توجه داشته باشید که بسیار متداول است که بعد از عبارات In spite of/ despite از عبارت the fact that  هم استفاده شود و در این حالت میبایستی از فاعل و فعل بهره جست:

علی رغم این واقعیت که او بسیار سخت کوش بود، در امتحان نمره قبولی کسب نکرد. In spite of the fact that he worked very hard, he didn’t pass the exam

و بعد از Although / even though بایستی از فاعل و فعل استفاده کرد، و البته توجه داشته باشید که Even though  از لحاظ تاکیدی حامل تاکید بیشتری است:

حروف ربط
با اینکه دوست داشتم بیشتر دستور زبان کار کنم، کلاس امروز برام لذت بخش بود.  I enjoyed the course, although I would have liked more grammar practice
حتی با اینکه خیلی بی سر و صدا صحبت می‌کرد، اون همه کلمه هارو میفهمید. Even though she spoke very quietly, he understood every word

به خاطر داشته باشید که نحوه استفاده از Though  کاملا شبیه به Although  می باشد:

گرچه علاقه ای به فیلم نداشتم ، اما فکر می کردم موسیقیش زیبا باشد. Though I wasn’t keen on the film, I thought the music was beautiful

Though همچنین می تواند در آخر جمله قرار بگیرد، ساختاری که در محاوره بسیار استفاده می شود:

خیلی منتظر شدیم تا غذامون حاضر. اما خوب، پیشخدمت واقعا مهربون بود. We waited ages for our food. The waiter was really nice, though

و نکته پایانی اینکه بعضا فارسی زبان به اشتباه کلمه But  را به همراه Although / though به کار می برند که در زبان انگلیسی ساختاری است اشتباه و غلط.

در این مقاله با حروف ربط تا حدی آشنا شدید، پیشنهاد میکنم به بقیه مقاله های ما در اینجا سری بزنید.

حروف ربط

مثال های بیشتر را می‌توانید در اینجا ببینید

آموزش آنلاین زبان انگلیسی با مجرب ترین اساتید به صورت خصوصی و نیمه خصوصی، برای اطلاع بیشتر اینجارو کلیک کنید.