پادکست British Council سطح B2 شماره ۲ :A design presentation

با دومین قسمت از پادکست British Council سطح B2 (پایه Upper intermediate) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت Upper intermediate ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

کلمات ستون سمت چپ را به معنی آن ها در ستون راست وصل کن: (جواب تمرین در انتهای صفحه)

معانی Definitionلغات Vocabulary
a. interesting or attractive
b. a small and useful machine or tool that does something
specific
c. to show people something or tell them about it for the
first time
d. something that is designed to look like something else
e. to bring a new product or service to the market
f. a stage within a process or project
g. a table which shows the different stages of a project
h. the group of consumers that a product is aimed at
to unveil
appealing
a phase
target market
a Gantt chart
to launch
an imitation
a gadget

حالا به پادکست گوش کن. در این قسمت قراره به ارائه یه نفر در مورد طراحی جدیدش گوش بدی. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – Intermediate:A design presentation

پادکست British Council سطح B2 شماره 2

متن پادکست:

Hi, everyone. Thanks for coming to this short presentation on our new product design. As you know, we’ve already redeveloped our ‘Adventure’ shampoo to make it more modern and appealing. And we’ve renamed it ‘Adventure Tech’. Our market research established the target market as men in the 18–۴۰ age range who like to be outdoors and also like technical gadgets, such as smartwatches, drones and things like that. We needed to create a bottle which appeals to that market.

So, today, I’m happy to unveil our new bottle design. As you can see, it’s designed to look like a black metal drinking flask, with some digital features printed on it.

I’d like to talk you through the following three points: the key features, sizing and our timeline for production.

Firstly, you’ll notice it has an ergonomic design. That means it fits smoothly into your hand and can be easily opened and squeezed using one hand. And, it looks like a flask you might use when hiking outdoors. The imitation digital displays are designed to remind the user of other tech devices they may have, such as a smartwatch or smart displays in their home.

I’d now like to tell you about the sizes. It comes in two sizes: the regular size and a small travel size. The travel size is the same type of design – a flask, also with imitation digital displays on the bottle. We were thinking of starting with one and following with the travel-size in a few months, but we’ve worked hard and both are ready now.

Finally, I’m going to talk to you about our timeline for production. You’ve probably heard that we’re launching in two months. In preparation for that, we’re starting the marketing campaign next month. You can see the complete overview of all phases in this Gantt chart.

In summary, the bottle’s been designed for men who like adventure and technology, and it comes in two sizes. The marketing campaign is starting next month and we’re launching the product in two months.

OK. So, any questions? Feel free to also email me for further information in case we run out of time.

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱

جملات زیر درست (True) است یا نادرست (False) ؟

۱)They have redesigned an old product.

۲) The product is aimed at men and women aged 18–۴۰٫

۳)The new design means you don’t need two hands to use it

۴) There’s only one size now. Another one will follow in a few months

۵) They will make a Gantt chart for the project next month.

۶) He finished the presentation with enough time to take some questions.

تسک ۲

اصطلاحات زیر را در کنار موضوع مناسب قرار بده:

(I’d like to talk you through the following (three) points, Firstly, … / Next, …, Finally, I’m going to talk toyou about … ,As you can see …, / You’ll notice that …
I’d now like to tell you about … , As you know, …, Do you have any questions? , In summary, …)

۱) Refer to the audience’s knowledge – اشاره به دانش مخاطب

۲) Refer to what images you are showing – اشاره به تصاویری که نشان می دهی

۳)Tell them the structure of your presentation – درباره ساختار ارائه صحبت کن

۴) Use signal words to help them follow you – از کلمات نشانه دار برای همراه کردن مخاطب استفاده کن

۵) Tell them when you’re moving on – به آن ها بگو که داری سراغ موضوع بعدی می روی

۶) Show them when you’re near the end – نشان بده که به پایان ارائه نزدیک شدی

۷) Tell them the main points one last time – برای بار آخر به آن ها نکات اصلی را بگو

۸) Open up the discussion – سر بحث را باز کن

جواب ها

۱٫ c

۲٫ a

۳٫ f

۴٫ h

۵٫g

۶٫e

۵٫d

۶٫b

تسک ۱

۱٫ True

۲٫ False

۳٫ True

۴٫ False

۵٫False

۶٫True

تسک ۲

۱٫ As you know, …

۲٫ As you can see …, / You’ll notice that …

۳٫ I’d like to talk you through the following (three) points

۴٫ Firstly, … / Next, …

۵٫I’d now like to tell you about …

۶٫٫ Finally, I’m going to talk to you about …

۷٫In summary, …

۸٫ Do you have any questions?

امیدوارم از پادکست British Council سطح B2 شماره ۲ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.

گوش دادن به پادکست روش خوبی برای تقویت مهارت شنیداری و هم چنین یادگرفتن کلمات در بستر یک موضوع خاصه که این به تقویت مهارت مکالمه انگلیسی نیز کمک زیادی می کنه.

اگه دنبال این هستی که مهارت های مکالمه زبان انگلیسیت رو بیشتر از این تقویت کنی بهت پیشنهاد میکنم در دوره‌ی مکالمه زبان انگلیسی آکادمی مجازی آموزش زبان انگلیسی ۲۴talk شرکت کنی که با یه برنامه منسجم و خلاقانه کمک میکنه در زمان کوتاه بتونی به راحتی و روانی انگلیسی صحبت کنی.