پادکست British Council سطح B1 شماره ۷ : Arriving late to class

با هفتمین قسمت از پادکست British Council سطح B1 (پایه intermediate) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت intermediate ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

کلمات ستون سمت چپ را به معنی آن ها در ستون راست وصل کن: (جواب تمرین در انتهای صفحه)

معانی Definitionلغات Vocabulary
a. to hear
b. to give something to a teacher or person in
authority
c. to understand something
d. to return something to someone who had it
before
e. to be easy to understand
f. to be related or connected to
to hand something in
to get something
to have to do with
to catch (what someone said)
to make sense
to give something back

حالا به پادکست گوش کن. در این قسمت قراره به صحبت های یه دانش آموز که دیر سر کلاس رسیده گوش بدی. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – Intermediate:Arriving late to class

پادکست British Council سطح B1 شماره 7

متن پادکست:

Student 1: Sorry. Sorry, excuse me. I’m just … just coming to sit over here. Phew. Hey. How’s it going? So, what have I missed?

Student 2: Nothing. He just started around five minutes ago.

Student 1: Did he say anything about the mid-term?

Student 2: What?

Student 1: About the mid-term tests. Did he say anything about when he was going to hand them back?

Student 2: He’s almost finished marking them, he said. We get them next Tuesday.

Student 1: I’m sorry, I didn’t catch that. When do we get them?

Student 2: Tuesday. Next Tuesday.

Student 1: OK. Got it. Sorry. What page are we meant to be on?

Student 2: Page 34.

Student 1: Page … ۳۴٫ Oh, wait. I don’t have my textbook. Can I … share with you? Wow. This is hard stuff.

Student 2: Mmm.

Student 1: What does SEO mean?

Student 2: What?

Student 1: SEO. This is all about SEO but he hasn’t said what it means.

Student 2: Search engine optimisation. How to appear on internet searches.

Student 1: Internet searches. Right. Right. OK.

Student 2: He said what it meant.

Student 1: What?

Student 2: He explained it before you got here.

Student 1: Oh. Right. OK.

Student 2: Can you be quiet? I’m trying to listen to the lecture.

Student 1: So am I. Sorry. Sorry, one more question. What does this have to do with the American Revolution?

Student 2: What?

Student 1: I don’t get it. Why is he talking about search engines in a course on the American Revolution?

Student 2: What are you talking about? This is a class on software engineering.

Student 1: You mean, it’s not Early American History?

Student 2: You’re in the wrong class.

Student 1: Oh, wow. Now it all makes sense. I’m so sorry.

Student 2: It’s fine. 

Student 1: Here, I’ll just … excuse me. I’m in the wrong class. Excuse me. Thanks. Sorry.  

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱

جملات زیر درست (True) است یا نادرست (False) ؟

۱) The class started five minutes ago.

۲) The teacher will hand back the tests next Thursday.

۳) The boy shares his textbook with the girl.

۴) The teacher is going on about search engines

۵) The boy thought this class was about the French Revolution

۶) The boy is in the wrong class.

تسک ۲

کلمات زیر را مرتب کن و با آن ها جمله بساز:

۱) I, missed,?, What, have

۲) Did, the, mid-term,?, he, say, anything, about

۳) catch, I, didn’t ,that..

۴) meant, to, be, we, on,?, are, What, page

۵) mean,?, SEO, What, does

۶) with, the, American, Revolution,?, this, What, have to do, does

۷) get, don’t, I ,it

۸) makes, Now, sense. all, it

جواب ها

۱) b

۲) c

۳) f

۴) a

۵) e

۶) d

تسک ۱

۱٫ True

۲٫ . False

۳٫ . False

۴٫ True

۵٫٫ False

۶٫True

تسک ۲

۱٫ What have I missed?

۲٫ Did he say anything about the mid-term?

۳٫ I didn’t catch that.

۴٫What page are we meant to be on?

۵٫What does SEO mean?

۶٫What does this have to do with the American Revolution?

۷٫I don’t get it

۸٫Now it all makes sense.

امیدوارم از پادکست British Council سطح B1 شماره ۷ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.