دانلود کتاب (American English File ( Intermediate

بعد مطالعه کتاب (English File ( Intermediate می تونین ایده های اصلی متن پیچیده رو در مورد موضوعات خاص‌‌ ، از جمله بحث های فنی در زمینه تخصصی خود ، درک کنین. می تونین با درجه ای از تسلط و خودجوش بودن ارتباط برقرار کنین که باعث می شه تعامل منظم با افراد بومی و بدون فشار برای هر یک از طرفین امکان پذیر باشه.

دانلود فایل متنی و فایل‌های صوتی کتاب (American English File ( Intermediate :

دانلود فایل‌های صوتی کتاب:

برای دسترسی به گنجینه‌ای از کتاب‌های الکترونیکی زبان انگلیسی به صفحه کتاب مرکز آموزش رایگان آکادمی ۲۴talk مراجعه کنید.