بعد مطالعه کتاب (American English File (Elementary می تونین جملات و اصطلاحات متداول مربوط به مناطقی را که بیشترین ارتباط را دارن ، بفهمید (به عنوان مثال اطلاعات اولیه شخصی و خانوادگی ، خرید ، جغرافیای محلی ، اشتغال). می تونین در کارهایی ساده و روتین که مستلزم تبادل ساده و مستقیم اطلاعات در مورد مسائل آشنا و روتین است ، ارتباط برقرار کنین. می تونین به صورت ساده جنبه هایی از پیشینه خود ، محیط فوری و مسائل را در زمینه های نیاز فوری شرح دهید.

دانلود کتاب (American English File (Elementary

هر کتاب از مجموعه امریکن انگلیش فایل دارای بین ۱۰ تا ۱۲ درس می باشد که در هر درس بیشترین تمرکز روی سه بخش گرامر، واژگان و تلفظ معطوف شده است. یکی از مهمترین نقاط قوت این مجموعه این است که برای تقویت مهارت گفتاری (مکالمه) بسیار مناسب می باشد، هر چند این مجموعه به سه مهارت دیگر (مهارت های شنیداری، نوشتاری و درک مطلب) نیز می پردازد.

دانلود فایل متنی کتاب (American English File (Elementary :

دانلود فایل‌های صوتی کتاب:


برای دسترسی به گنجینه‌ای از کتاب‌های الکترونیکی زبان انگلیسی به صفحه کتاب مرکز آموزش رایگان آکادمی ۲۴talk مراجعه کنید.