دانلود کتاب advanced checking of english

دانلود کتاب advanced checking of english

یه کتاب بامزه‌ی ۱۱ صفحه‌ایه که قادره شما و دانشتون رو با طرح یک بازی به چالش بکشه.

با حل این کتاب شما کلی چیز جدید یاد خواهید گرفت و در مدت زمانی که مشغول تمرین با این کتاب هستید گذشت زمان رو احساس نخواهید کرد!

دانلود کتاب advanced checking of english :