کتاب داستان همراه family and friends سطح یک(level1)


معرفی

کتاب داستان (level1)Benny and the Biscuits : مجموعه کتاب های family and friends مخصوص آموزش زبان کودکان میباشد که در کنار این مجموعه کتاب داستان هایی جهت تمرین های مکرر و پی در پی به زبان آموزان در هر سطحی کمک می کند تا در انگلیسی پیشرفت کنند. دانلود کتاب (level1)Benny and the Biscuits را می توانید به صورت رایگان از سایت انجام دهید.

دیگر قسمت های این کتاب ها به زودی در سایت قرار میگیرد.

دانلود رایگان

با کلیک بر روی دانلود ، فایل را دریافت کنید.

کتابBenny and the Biscuits
دانلود رایگان کتاب داستان (level1)Benny and the Biscuits