پادکست British Council سطح A2 شماره ۸ : Leaving a message

با هشتمین قسمت از پادکست British Council سطح A2 (پایه – Pre-intermediate) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت Pre-intermediate ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

جملات داخل پرانتز را در ستون مناسب خود قرار بده : (جواب تمرین در انتهای صفحه)

( Would you like to leave a message? , Thank you for calling. , I’ll give her your message when she comes back to the office. , I’ll call back later. , Here’s my email address. , Could you take a message, please? , Please ask her to call me back. , Could you give me your number, please? )

پیغام گذاشتن Leaving a messageپیغام کسی را گرفتن Taking a message

حالا به پادکست گوش کن. در این قسمت یه نفر به یه شرکتی زنگ زده و میخواد پیغام بذاره. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – Pre-intermediate: Leaving a message

پادکست British Council سطح A2 شماره 8

متن پادکست:

Jane: Hello, this is the sales department. Jane Solomon speaking.

Peter: Hello, is Maria Fernandez there, please?

Jane: No, I’m sorry. She’s not in the office at the moment. She’s on her lunch break.

Peter: Oh. Could you take a message, please? Could you tell her that Peter Griffin called?

Jane: Sure. Could you give me your number?

Peter: It’s 0-7-4-6-0 double 9-0-1 double 8.

Jane: Thanks. That’s 0-7-4-6-0 2-9-0-1-2-8.

Peter: Sorry, no. It’s 0-7-4-6-0 9-9-0-1-8-8.

Jane: 9-9-0-1-8-8.

Peter: Yes. Please ask her to call me back, and tell her it’s about the PXO project. I need the new project figures.

Jane: The PXO project. Right. I’ll give her your message when she comes back to the office.

Peter: Thank you. In case I’m in a meeting when she calls back, can I give you my email address too?

Jane: Of course.

Peter: Great. It’s P-E-T-E-R dot G-R-I-F-F-I-N at F-R-E-S-H dot com.

Jane: Can I read that back to you?

Peter: Sure.

Jane: That’s P-E-T-E-R dot G-R-I-F-F-I-N at F-R-E-S-H dot com.

Peter: Yes, that’s it.

Jane: OK. I’ll tell her you called.

Peter: Thank you. Goodbye.

Jane: Goodbye.

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱:

جملات زیر درست (True) است یا نادرست (False) ؟

۱٫ Maria’s in a meeting.

۲٫ Peter’s number is 07460 990128.

۳٫ Peter needs to give Maria the new project figures.

۴٫ Peter might be in a meeting later that afternoon.

۵٫ Peter prefers Maria to email him back instead of calling back.

۶٫ Peter’s email address is peter.griffin@pxo.com

تسک ۲

جملات زیر را به ترتیبی که در پادکست شنیدی مرتب کن:

……. Thank you. Goodbye.
……. I’m sorry. She’s not here at the moment. Would you like to leave a message?
……. That’s fine. I’ll tell her you called. Goodbye.
……. It’s OK. She already has my number.
……. Yes, please. Could you tell her that Peter Griffin called?
……. Sure. Would you like to leave a number?

جواب ها

پیغام گذاشتن Leaving a messageپیغام کسی را گرفتن Taking a message
.I’ll call back later
.Here’s my email address
.Please ask her to call me back
Could you take a message, ?please
?Would you like to leave a message
I’ll give her your message when she comes back to .the office
?Could you give me your number, please
.Thank you for calling

تسک ۱

۱٫ False

۲٫ False

۳٫ False

۴٫ True

۵٫ False

۶٫ False

تسک ۲

۱٫ I’m sorry. She’s not here at the moment. Would you like to leave a message?

۲٫ Yes, please. Could you tell her that Peter Griffin called?

۳٫ Sure. Would you like to leave a number?

۴٫ It’s OK. She already has my number.

۵٫ That’s fine. I’ll tell her you called. Goodbye.

۶٫ Thank you. Goodbye.

امیدوارم از پادکست British Council سطح A2 شماره ۸ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.