پادکست British Council سطح A2 شماره ۴: Changing plans

با چهارمین قسمت از پادکست British Council سطح A2 (پایه – Pre-intermediate) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت Pre-intermediate ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

کلمات داخل پرانتز را در گروه مناسب قرار بده:

(a ballet, an artist, a concert, a show, a band, a group, a theatre, a play, a musician, a cinema, an opera house, a gallery)

افراد و سرگرمی هاPeople and entertainment مکان های تفریحی Places for – entertainmentرویدادهای تفریحیEntertainment events

حالا به پادکست گوش کن. در این قسمت دو نفر دارن درباره ی تغییر زمان برای رفتن به کنسرت حرف میزنن. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – Pre-intermediate: Changing plans

پادکست British Council سطح A2 شماره 4

متن پادکست:

Francesco: Sachi? Sachi? Sachiko! 

Sachi: Francesco! Is everything OK?

Francesco: Yes. Yes. Sorry, I saw you and I was across the street … I ran.

Sachi: I see. What’s up?

Francesco: Do you have the tickets … for the play?

Sachi: No, I don’t. I’m going to buy them this afternoon.

Francesco: Oh good, good. Listen, don’t buy tickets for this Friday.

Sachi: Oh? Why not?

Francesco: I can’t go to the theatre on Friday. Something’s come up. I have a concert this Friday.

Sachi: Another concert? But you said …

Francesco: I know, I know. I’m sorry. I forgot.

Sachi: Francesco! 

Francesco: How about next week? Are you free then? I can definitely go next Friday.

Sachi: Francesco. You did this two weeks ago, remember? I had cinema tickets for the new Marvel movie and you changed the plans then too. For band practice.

Francesco: I know, and I …

Sachi: We also missed my favourite dance group. Because your band was playing at some child’s birthday party.

Francesco: It was my nephew’s birthday …

Sachi: Ha! 

Francesco: OK, why don’t we go out for dinner before my concert? Then, next Friday we can go to the play.

Sachi: Oh …

Francesco: Come on, Sachi. Just this one more time.

Sachi: OK, but promise me next Friday. OK?

Francesco: I promise. I promise!

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱:

با توجه به پادکست، در جای خالی اسم فرانچسکو (مرد) یا ساچی (زن) را قرار بده.

۱). ………………………… runs across the street.
a. Francesco
b. Sachi

۲)………………………… is going to buy tickets for the play.
a. Francesco
b. Sachi

۳)………………………… can’t go to the play this Friday.
a. Francesco
b. Sachi

۴)………………………… is a musician.
a. Francesco
b. Sachi

۵)………………………… isn’t happy about the situation.
a. Francesco
b. Sachi

۶)Two weeks ago ………………………… had tickets to the cinema.
a. Francesco
b. Sachi

۷)………………………… likes dance shows.
a. Francesco
b. Sachi

۸)………………………… suggests that they go out to dinner.
a. Francesco
b. Sachi

تسک ۲

جمله های زیر با را کلمات داخل پرانتز کامل کن:

(go next Friday, next Friday, the theatre, on Friday, out for dinner, I forgot ,free then)

۱) I can’t go to ……………………………… .

۲) How about ……………………………… ?

۳) Are you ……………………………… ?

۴)I can definitely ……………………………… .

۵)Why don’t we go ……………………………… ?

۶)I’m sorry, ……………………………… .

جواب ها

People and entertainmentPlaces for entertainmentEntertainment events
a banda theatrea concert
an artistan opera housea ballet
a musiciana cinemaa play
a groupa gallerya show

تسک ۱

۱) a
2) b
3) a
4) a
5) b
6) b
7) b
8) a

تسک ۲

۱) the theatre on Friday
2) next Friday
3) free then
4) go next Friday
5) out for dinner
6) I forgot

امیدوارم از پادکست British Council سطح A2 شماره ۴ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.