پادکست British Council سطح A2 شماره ۲: An invitation to a party

با دومین قسمت از پادکست British Council سطح A2 (پایه – Pre-intermediate) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت Pre-intermediate ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

کلمات داخل پرانتز را زیر عکس مناسب قرار بده : (جواب تمرین در انتهای صفحه)

(go straight , turn right , go down (the road), go past (the trees), take the exit, turn left)

حالا به پادکست گوش کن. در این قسمت به پیام های ضبط شده تلفنی گوش میدی که بهت نحوه ی آدرس دادن رو یاد میده. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – Pre-intermediate: An invitation to a party

پادکست British Council سطح A2 شماره 2

متن پادکست:

Automated message: You have two new messages. Message number one, received today at 3.45 p.m.

Hi, it’s me. How’s it going? I guess you’re at work and you don’t have your phone on, right? First of all, thank you, THANK YOU for the birthday card and message. I received it this morning. That’s so nice of you. I’m organising a little party for my birthday. It’s nothing very big – only a few of my best and closest friends. That means you too! We’re going to have it at my cousin’s house. She lives in the countryside in a nice big house with a swimming pool. I’d love to see you there. It’s going to be this Friday. I’ll send you the instructions on how to get there later, OK? 

Anyway, have fun at work. Don’t work too hard, OK? Talk soon.


Automated message: You have two new messages. Message number two, received today at 5.15 p.m.

Aw, you’re still not answering your phone! OK, here are the instructions to get to my cousin’s house for the party. Are you going to take your car? If you take the car, drive straight on Forest Road until you get to the motorway. Drive past Brownsville and take exit 13A. That’s 13A. You drive down the road there and turn left. It’s the first big house on the right. OK? If you’re taking a bus, you can get the number 80 to Brownsville. Call me when you get there and somebody can pick you up in a car. I can’t wait. This is going to be so great!

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱:

جملات زیر را در گروه مناسب قرار بده:

۱)The message was at a quarter to four
2)The woman describes the house
3)The woman talks about a swimming pool.
4)The woman says thank you for the card.
5)The woman gives directions.
6)The woman talks about a bus.

پیام تلفنی ۲ – Message 2 پیام تلفنی ۱ – Message 1

تسک ۲

جواب درست را انتخاب کن:

۱)She is having a party for …
a. her family.
b. her very good friends.
c. everybody at work.

۲)The party is at …
a. the swimming pool at her house.
b. her cousin’s house.
c. work.

۳)To get to the party, drive …
a. straight on Forest Road.
b. right on Forest Road.
c. left on Forest Road.

۴)The motorway exit you need is …
a. 3A.
b. 13A.
c. 30A.

۵)The house is the first big house …
a. on the right.
b. on the left.
c. down at the end of the road.

۶)If you go by public transport, take …
a. bus 18 to Brownsville.
b. bus 80 to Forest Road.
c. bus 80 to Brownsville.

۷)The woman received the birthday card …
a. this morning.
b. last night.
c. yesterday morning.

۸)If you take a bus, …
a. you can walk from the town to the house.
b. somebody will drive you from the town to the house.
c. there is a bus stop outside the house

جواب ها

۱) turn left
2) take the exit
3) go past (the trees)
4)go straight
5)go down (the road)
6)turn right

تسک ۱

Message 2Message 1
The woman gives directionsThe message was at a quarter to four
The woman talks about a busThe woman says thank you for the card
The woman describes the house
The woman talks about a swimming pool

تسک ۲

۱) b
2) b
3) a
4) b
5) a
6) c
7) a
8) b

امیدوارم از پادکست British Council سطح A2 شماره ۲ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.