سلام با هشتمین قسمت از مجموعه “Words and Their Stories” (کلمات و داستان آن ها) از سری پادکست‌های VOA در خدمت شما هستیم. این مجموعه پادکست به توضیح اصطلاحات رایج زبان انگلیسی، داستان ایجاد شدنشون و نحوه استفاده از آن ها در مکالمه می پردازه. در این قسمت از پادکست VOA: اصطلاحات انگلیسی – توصیف افراد خجالتی با گل قراره با دو تا اصطلاح با اسم گل آشنا میشی که می تونی اون ها را برای توصیف افراد آروم و خجالتی به کار ببری. در کنارش چندین کلمه ی جالب و کاربردی دیگه هم یاد میگیری که لیست این کلمه ها به همراه معنی اون ها در پایان مطلب قرار گرفته.

اصطلاح A shrinking violet (بنفشه در خود جمع شده) برای توصیف افراد خیلی خجالتی به کار میره. wallflower (شب بوی زرد) هم به افرادی گفته میشه که خیلی کمرو و خجالتی هستن و تو مهمونی ها یه گوشه ساکت و آروم می ایستن.

VOA – Words and Their Stories08: Two Flowers To Describe Quiet, Shy People

پادکست VOA: اصطلاحات انگلیسی - توصیف افراد خجالتی با گل
A farmer guides his cows as they pull a cart loaded with hay in his paddy field in Naypyitaw, Myanmar.

متن انگلیسیپادکست VOA: اصطلاحات انگلیسی – توصیف افراد خجالتی با گل :

And now, Words and Their Stories, from VOA Learning English.

Flowers add so much to our world. They feed the bees and other pollinators. They are beautiful. Some smell so good that they are used in perfume, lotion and other body products.

Many parents name their daughters after flowers. Popular ones are Daisy, Rose, Lily, Jasmine, Heather, Holly and Violet.

On today’s program we are going to talk about that last one – Violet.

The name Violet is found in an English expression. A shrinking violet describes someone who is very shy.

Oh, my shrinking violet I left my basket of impatience at your door I brought my tulips for your two lips But the bulb don’t burn anymore

Shrinking violets are not bold. They are afraid to speak their minds. When faced with a difficult situation, a shrinking violet seems to get smaller. They shrink away from the problem.

Another adjective to describe a shrinking violet is modest. They do not like to be the center of attention.

However, we often use this expression to describe people who are the opposite of modest, shy and fearful. And we often say it a special way. We say that someone is “no shrinking violet” instead of saying “not a shrinking violet.”

Let me give an example.

My friend Olga loves to perform. She is a great singer. And she’s no shrinking violet! If there is a party, you don’t need to ask her twice to sing for a crowd. Just give her a microphone and an audience and she is ready to perform! Now that I think of it, she doesn’t even need a microphone … or an audience.

She’s also no shrinking violet when it comes to sharing her thoughts. You always know where you stand with Olga. To know where you stand with someone means you know how they feel about things – and how they feel about you. They share their thoughts and feelings freely.

Now, let’s talk about another flower – the wallflower.

If you look up “wallflower” in the dictionary, you might get confused. wallflowers are hardy herbs often grown for their showy, sweet-smelling flowers. They are even able to grow in extremely small cracks in walls. That is where they get their name – wallflower.

In nature, wallflowers may be “showy” – or have a very noticeable appearance. But strangely, people who are described as wallflowers are not showy. In fact, a person who is a wallflower is the opposite!

Like shrinking violets, these people are also quiet and shy. At a party, a wallflower can be found standing against the wall, watching the fun from a distance. They stay apart from other people – waiting for someone to talk to them or ask them to dance.

And that’s the end of this Words and Their Stories. Practice using these two expressions: shrinking violet or wallflower.

Until next time … I’m Anna Matteo.

Wallflower, wallflower Won’t you dance with me I’m sad and lonely, too Wallflower, wallflower Won’t you dance with me I’m falling in love with you

لیست واژگان این پادکست

pollinator (گرده افشان) – n. something such as an insect that gives (a plant) pollen from another plant of the same kind so that seeds will be produced

perfume (عطر) – n. a liquid substance that you put on your body in small amounts in order to smell pleasant

lotion (لوسیون) – n. a thick liquid product used on the skin especially for healing or as a cosmetic

bold (جسور) – adj. not afraid of danger or difficult situations

modest (فروتن) – adj. not too proud or confident about yourself or your abilities not showing or feeling great or excessive pride

opposite (مقابل) – n. someone or something that is completely different from someone or something else

twice (دوبار) – adv. two times : on two occasions

hardy (مقاوم) – adj. able to live through difficult conditions (such as a cold winter or a drought)

lonely (تنها) – adj. sad from being apart from other people

امیدوارم از پادکست VOA: اصطلاحات انگلیسی – توصیف افراد خجالتی با گل لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست VOA – اصطلاحات انگلیسی آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های سطح بندی شده British Council می توانید به صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk یا برای گوش دادن به پادکست های BBC به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.

گوش دادن به پادکست روش خوبی برای تقویت مهارت شنیداری و هم چنین یادگرفتن کلمات در بستر یک موضوع خاصه که این به تقویت مهارت مکالمه انگلیسی نیز کمک زیادی می کنه.

اگه دنبال این هستی که مهارت های مکالمه زبان انگلیسیت رو بیشتر از این تقویت کنی بهت پیشنهاد میکنم در دوره‌ی مکالمه زبان انگلیسی آکادمی مجازی آموزش زبان انگلیسی ۲۴talk شرکت کنی که با یه برنامه منسجم و خلاقانه کمک میکنه در زمان کوتاه بتونی به راحتی و روانی انگلیسی صحبت کنی.