الف. آشنایی با ساختار های اشاره مِلکی:

.A friend of mine/a friend of Tom’s etc

در زبان انگلیسی می گوییم a friend of mine/yours/his/hers/ours/theirs و نمی گوییم

.a friend of me/you/him etc

آشنایی با ساختار های اشاره مِلکی | mine |mine own

  .I’m going to a wedding on Saturday

.A friend of mine is getting married

(not ‘a friends of me’)

شنبه دارم میرم یک مراسم عروسی. یکی از دوستام داره ازدواج می کنه.

  .We went on holiday with some friends of ours

(not ‘some friends of us’)

با بعضی از دوستامون رفتیم تعطیلات.

  * .Michael had an argument with a neighbour of his

مایکل با یکی از همسایه هاش بحث کرد.

  * .It was a good idea of yours to go swimming this afternoon

ایده خوبی دادی که گفتی بریم شنا امروز عصر.

به همین شکل، می گیم a friend of Tome’s یا a friend of my sister’s:

  * .It was a good idea of Tom’s to go swimming

ایده خوب تام بود که گفت بریم شنا.

  * .That woman over there is a friend of my sister’s

اون زنه که اونجاست یکی از دوستای خواهرم هست.

ب. ساختار my own…/your own…etc.

قبل از کلمه own از my/your/his/her/its/our/their استفاده می کنیم:

  .my own house  your own car  her own room

خونه خودم   ماشین خودت  اتاق خودش

نمیتونیم بگیم an own house یا an own car

عبارت my own…/your own… یعنی چیزی که برای من یا تو هست و اشتراکی نیست یا قرض گرفته نشده:

آشنایی با ساختار های اشاره مِلکی | mine |mine own

  * I don’t want to share a room with anybody. I want my own room.

نمخوام اتاقی رو با کسی سهیم بشم. اتاق خودمو می خوام.

  * Vera and George would like to have their own house.

(not ‘an own house’)

ورا و جورج دوست دارن خونه خودشون رو داشته باشن.

  *It’s a pity that the flat hasn’t got its own entrance.

حیفه که این واحد آپارتمان ورودی اختصاصی خودشو نداره.

  * It’s my own fault that I’ve got no money.

.I buy too many things I don’t need

تقصی خودمه که هیچی پول ندارم. خیلی چیزهایی که نیاز ندارم میخرم.

  * ?Why do you want to borrow my car? Why can’t you use your own

(= your own car)

چرا میخوای ماشین منو قرض بگیری؟ چرا ماشین خودتو استفاده نمی کنی؟

آشنایی با ساختار های اشاره مِلکی

همچنین میتونیم از کلمه own استفاده کنیم برای گفتن اینکه کاری رو خودتون انجام میدین بجای اینکه کس دیگه ای براتون انجامش بده. برای مثال:

  * .Brian usually cuts his own hair

(= he cuts it himself; he doesn’t go to the hairdresser)

برایان معمولا خودش موهاشو کوتاه می کنه (آرایشگاه نمیره)

 کلمه own

  * I’d like to have a garden so that I could grow my own vegetables.

(= grow them myself instead of buying them from shops)

دوست دارم باغچه خودمو داشته باشم تا بتونم سبزیجات خودمو بکارم.

ج. عبارت on my own و by myself

عبارات on my own و by myself هردوشون به معنای “تنهایی”  هستند. میگیم:

  on my/your own

خودم تنهایی/خودت تنهایی

  on his her its/own

خودش تنهایی

  on our/their own

خودمون تنهایی/خودشون تنهایی

  by myself/yourself

(singular)

خودم تنهایی/خودت تنهایی

  by himself/herself/itself

خودش تنهایی

  by ourselves/yourselves (plural)/themselves

خودمون تنهایی/خودشون تنهایی

  * .I like living on my own/by myself

تنهایی زندگی کردن رو دوست دارم.

  * ?Did you go on holiday on your own/by yourself

خودت تنهایی رفتی تعطیلات؟

  * .Jack was sitting on his own/by himself in a corner of the cafe

جک خودش تنهایی نشسته بود کنج کافه.

  * .Learner drivers are not allowed to drive on their own/by themselves

راننده های تحت تعلیم اجازه ندارن خودشون تنهایی رانندگی کنن.

برای استفاده از مثال های بیشتر به اینجا مراجعه کنید

برای مشاهده دوره های یادگیری زبان انگلیسی به صورت آنلاین و در منزل با مجرب ترین اساتید اینجا رو کلیک کنید