در این مقاله به گرامر in on at در مکان می‌پردازیم که شامل سه بخش می‌باشد.

به استفاده های حرف اضافه In برای بیان مکان در جملات زیر دقت کنید:

کسی توی اتاق، ساختمان، باغ حضور نداشت. There’s no one in the room/ in the building/ in the garden
چه چیزی توی دست، دهانت است؟ ?What have you got in your hand/ in your mouth
من دوستی دارم که در روستایی کوچک و کوهستانی زندگی می کند. I have a friend who lives in a small village in the mountains
کاربرد In On At

همانطور که ملاحظه می کنید حرف اضافه In برای بیان موقعیت در مکان هایی به کار می رود که حالت یک محیط بسته دارند و یا به بیان بهتر ظرف مانند هستند:

In a room, in a garden, in a building, in a town/ country, in a pool, in the sea, in a river etc.

برای بیان موقعیت در مکان های عمومی که بیشتر در آنجا برای کاری حاضر می شویم و نه سکونت از حرف اضافه  At استفاده می کنیم:

At the bus stop, at the door, at the roundabout, at reception etc.

به جملات زیر توجه کنید:

کاربرد In On At
آن مرد ایستاده در ایستگاه اتوبوس/ جلودرب/ کنار پنجره کیست؟ Who is the man standing at the bus stop/ at the door/ at the window?
وقتی که به چهار راه/ کلیسا/ میدان/ تقاطع رسیدید به چپ بچرخید. Turn left at the traffic lights/ at the church/ at the roundabout/ at the junction.

حرف اضافه On برای بیان موقعیت چیزهایی که بر روی یک سطح قرار گرفته اند به کار می رود:

On the wall, on the ceiling, on the door, on the floor, on the table, on her nose, on a page, on an island etc.

به جملات زیر توجه کنید:

روی زمین/ چمن/ ساحل/ صندلی نشستم. I sat on the floor/ on the grass/ on the beach/ on a chair.
اطلاعات مربوط به برنامه های تلویزیون در صفحه هفت قرار دارد. You will find details of TV programs on page seven.
هتل بر روی جزیره ای کوچک در وسط دریاچه قرار گرفته است. The hotel is on a small island in the middle of a lake.

به مقایسه In و At توجه کنید:

کاربرد In On At
آدمای خیلی زیادی توی فروشگاه بودند. انجا بسیار شلوغ بود. There were a lot of people in the shop. It was very crowded.
در راستای این جاده پیش برو و وقتی که به فروشگاه رسیدی به چپ بپیچ. Go along this road then turn left at the shop.
در لابی هتل شما را ملاقات خواهم کرد. I’ll meet you in the hotel lobby.
در ورودی هتل شما رو خواهم دید. I’ll meet you at the entrance to the hotel.

به مقایسه In و On توجه کنید:

مقداری آب درون بطری است. There is some water in the bottle.
روی بطری بر چسبی موجود است. There is label on the bottle.

به مقایسه At و On توجه کنید:

کسی پشت در است. برم ببینم کیست؟ There is somebody at the door. Shall I go and see who it is?
هشداری بر روی درب است. به این مضمون ” لطفا مزاحم نشوید”. There is a notice on the door. It says “Do not disturb”.

امیدوارم مقاله گرامر in on at در مکان براتون مفید باشه.

مثال های بیشتر را می‌توانید در اینجا ببینید.

قسمت دوم کاربرد In On At را می‌توانید در اینجا ببینید.

کلاس های آموزش آنلاین زبان انگلیسی با اساتید مجرب در خانه، برای اطلاعات بیشتر اینجا رو کلیک کنید.