پادکست انگلیسی BBC – تشییع جنازه

bbc 6 minute english

پادکست انگلیسی BBC - حسرت

پادکست انگلیسی BBC – زیر نظر داشتن

زمان تقریبی مطالعه: ۱۱ دقیقه پادکست انگلیسی BBC – زیر نظر داشتن درباره زیر نظر داشتن و زیر نظر قرار گرفتن صحبت میکنه. این پادکست همراه با کلمات و معنی آن و متن کامل برای شما تهیه شده است.

0
بیشتر بخوانید
پادکست انگلیسی BBC - حسرت

پادکست انگلیسی BBC – راه یابی حیوانات

زمان تقریبی مطالعه: ۱۲ دقیقه پادکست انگلیسی BBC – راه یابی حیوانات درباره پیدا کردن راه بازگشت به خانه توسط حیوانات صحبت میکنه. این پادکست همراه با کلمات و معنی آن و متن کامل برای شما تهیه شده است.

0
بیشتر بخوانید
پادکست انگلیسی BBC - حسرت

پادکست انگلیسی BBC – خود مراقبتی

زمان تقریبی مطالعه: ۱۲ دقیقه پادکست انگلیسی BBC – خود مراقبتی درباره صنعتی به نام خودمراقبتی در آمریکا صحبت میکنه. این پادکست همراه با کلمات و معنی آن و متن کامل برای شما تهیه شده است.

0
بیشتر بخوانید
پادکست انگلیسی BBC - حسرت

پادکست انگلیسی BBC – تلفن همراه

زمان تقریبی مطالعه: ۱۲ دقیقه پادکست انگلیسی BBC – تلفن همراه ، درباره گوشی‌های تلفن همراه و تعمیراتشان صحبت میکنه. این پادکست با کلمات و معنی آن و متن کامل برای شما تهیه شده است.

0
بیشتر بخوانید