اگه میخوای صفت های پرکاربرد زان انگلیسی رو بدونی اینجا ما ۱۰۰ صفت پرکاربرد انگلیسی ، رو براتون و ترجمه کردیم که برای همیشه تو ذهنتون بمونه