متن تبریک روز دختر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات کاربردی

متن تبریک روز دختر به زبان انگلیسی

متن تبریک روز دختر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

۰ مهر، ۱۱ اکتبر، روز جهانی دختره! با خوندن این متن های تبریک روز دختر به زبان انگلیسی هم خودت کلی انرژی بگیر و هم با فرستادنش به دخترهای دیگه اونها رو حسابی خوشحال کن.

0
بیشتر بخوانید