در این مقاله با یاد گرفتن کلی اصطلاح در مورد فصل ها یاد میگیریم که راجب چهار فصل در زبان انگلیسی صحبت کنیم و در موردشون نظر بدیم