کابرد صفت های برترین  superlatives

کابرد صفت های برترین

برای ساختن صفت های برترین در انگلیسی ابتدا صفت ها رو به دو دسته تقسیم می کنیم:

الف. صفت های کوتاه ( دارای یک یا نهایتا دوبخش) مثل easy, long

برای ساختن صفت های برترین از این دسته صفت ها از پسوند  est استفاده می کنیم.

مثال:

?What is the longest river in the world

طولانی ترین رودخانه ی جهان کدام است؟

.History is the easiest course at school

 تاریخ آسان ترین درس مدرسه است.

نکته مهم: همیشه قبل از صفت های برترین از حرف تعریف the استفاده می کنیم.    

ب. صفت های بلند( دارای دو ویا بیشتر از دوبخش): مانند Boring  , patient

برای ساختن صفت های برترین از این دسته از صفت ها از عبارت the mostقبل از آن ها استفاده می کنیم.

مثال:

کابرد صفت های برترین  superlatives

.The movie was really boring.It is the most boring movie I’ve ever seen

فیلم خیلی کسل کننده ای بود. کسل کننده ترین فیلمی بود که تا حالا دیدم.

.He is the most patient person I’ve ever seen

صبورترین آدمیه که تا حالا دیدم.

کابرد صفت های برترین

نکته مهم: همیشه قبل از صفت های برترین از حرف تعریف   the استفاده می کنیم.    

نکته: برخی صفت ها مانند صفت هایی که در مثال های پایین می بینید در انگلیسی صفت های بی قاعده هستند و صفت برترین اون ها از قواعد بالا پیروی نمی کنه.

Good /  best   خوب/بهترین

 bad   /  worst    بد/بدترین

 far/farthest/furthestدور/ دورترین

.she is the best professor at university

او بهترین استاد دانشگاه است.

.The restaurant serves the worst food in the city

اون رستوران بدترین غذاهارو سرو میکنه.

.That is the furthest/farthest drugstore from the town

آن داروخانه، دورترین داروخانه از شهر است.

نکته اول: Oldestحالت صفت برترین صفت Old است.

مثال:

  .That church is the oldest building in the town

.کلیسا قدیمی ترین ساختمان شهر است.

اما زمانی که می خواهیم در مورد اعضای خونواده صحبت کنیم از شکل دیگر این صفت استفاده می کنیم.                               

My eldest son is 13 years old. (or My oldest son)

   بزرگترین پسر من ۱۳ ساله است.

 Are you the eldest in your family? (or the oldest)

آیا تو بزرگترین عضو خانواده ای؟

نکته دوم:  معمولا پس از صفت های برترین از حرف اضافه ی in قبل از مکان ها استفاده می کنیم.

?What’s the longest river in the world

طولانی ترین رودخانه جهان کدام است؟

.We had a nice room. lt was one of the best in the hotel

.اتاق خیلی خوبی داشتیم. اتاق ما یکی از بهترین اتاق های هتل بود.

معمولا پس از صفت های برترین پیش از یک بازه ی زمانی از حرف اضافه of استفاده می کنیم.

مثال:

.Yesterday was the hottest day of the year

دیروز گرمترین روز سال بود

?What was the happiest day of your life

شادترین روز زندگیت چه روزی بود؟

نکته سوم: معمولا پس از صفت های برترین از ساختار زمان حال کامل(I have done)  استفاده می کنیم.

مثال:

?What’s the most important decision you’ve ever had to make

مهم ترین تصمیمی که تا به حال باید می گرفتی چی بوده؟

.That was the best holiday I’ve had for a long time

بهترین تعطیلاتی بود که بعد از مدت ها رفتم.

برای دیدن مثال های بیشتر اینجا و برای یادگیری زبان به صورت آنلاین و دیدن مقالات دیگراینجا کلیک کنید

امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشه