یادگیری زبان جدید می تونه از خونه شروع بشه. اگر خودتون دارین زبان انگلیسی یاد میگیرین ، می تونید جملات ساده انگلیسی برای کودکان رو به فرزندان خودتون هم آموزش بدین. چند جمله انگلیسی آسون وجود دارد که می تونین به فرزندان خودتون یاد بدین. هر روز از اونها استفاده کنین ، و ببینین که اونها و خودتون چطوری پیشرفت می کنینو بهتر می شین!

پدر من وقتی کوچیک بودم با من چند جمله آلمانی صحبت کرد. این یک عشق مادام العمر به زبانها رو برانگیخت و انگیزه اون رو بوجود آورد. هیج وقت نمیدونین که اینکار چقدر توی یادگیری فرزندانتون تاثیر میزاره.

با این جمله ها میتونی کلی دایره لغات خودت رو قوی بکنی برای یه مکالمه خوب آماده بشی برییم ببینیم این جمله ها چی هستن.

فهرست مطالب
جملات برای پرسیدن حال
جملات برای جواب دادن به پرسیدن حال شما
جملاتی برای جواب برای تشکر از شما
آرزوی روز خوب و اوقات خوبی داشتن
سوالات در مورد چیزهای اطراف
جمع بندی:

جملات برای پرسیدن حال

جملات ساده انگلیسی برای کودکان
!Helloسلام
!Hiسلام ( دوستانه )
!Goodbyeخداحافظ
?How are youحالت ( حالتون ) چطوره ؟
?What’s upچه خبر؟
?What’s newچه خبر؟
?How’s it goingاوضاع چطوره؟
?How are thingsاوضاع چطوره؟
?Are you OKرو به راهی ؟
?Are you fineخوبی ؟
?Are you angryعصبانی ای ؟
?Are you sadناراحتی ؟
?Are you hungryگرسنه ای ؟
?Are you thirstyتشنه ای ؟
?Are you tiredخسته ای؟

جملات برای جواب دادن به پرسیدن حال شما

جملات ساده انگلیسی برای کودکان
Thanks .مرسی
I’m fine thank youممنون خوبم
?I’m fine, and youمن خوبم، تو ( شما ) چطور ؟
?I’m fine, and youمن خوبم، تو ( شما ) چطور ؟
?I’m fine, thanks. How about youخوبم ممنون در مورد شما چطور؟
Pretty good.خیلی خوب.
Not so great.خیلی عالی نیست

جملاتی برای جواب برای تشکر از شما

حتما این پست را بخوانید   پرکاربردترین کلمات متضاد در انگلیسی کدامند؟
No problem.مشکلی نیست
No worriesجای نگرانی نیست

آرزوی روز خوب و اوقات خوبی داشتن

جملات ساده انگلیسی برای کودکان
Have a good dayروز خوبی داشته باشی ( باشید )
Have a nice dayروز خوبی داشته باشی ( باشید )
Have a good nightشب خوبی داشته باشی ( باشید )
Have a nice nightشب خوبی داشته باشی ( باشید )
!Good morningصبح بخیر
!Good afternoonعصر بخیر
!Good eveningغروب بخیر
!Good nightشب بخیر
!Nighty nightشب بخیر ( دوستانه )
Have a good nightشب خوبی داشته باشی ( باشید )
Have a nice nightشب خوبی داشته باشی ( باشید )
See you laterبعدا می بینمت ( میبینمتون )
See you soonبه زودی می بینمت ( می بینمتون )
See you tomorrowفردا می بینمت ( می بینمتون )

سوالات در مورد چیزهای اطراف

جملات ساده انگلیسی برای کودکان
?What is itاین چیه ؟
It’s an appleاین یک سیبه
?What’s thisاین چیه ؟
This is an eraserاین یک پاک کن هست
?What’s thatاون چیه ؟
That’s a pencilاون یک مداده
That is umbrellaاون چتره
?What color is itاین چه رنگیه ؟
It’s redاین قرمزه
?Are these booksآیا این ها کتاب اند ؟
?Is it redآیا این قرمزه ؟
Yes, it isبله هست
No, it isn’tنه نیست
?Is she a police doctorآیا او یک دکتره ؟
Yes, she is – Yes, he isبله هست
No , she isn’t – No, he isn’tنه نیست
?What’s thatاون چیه ؟
That’s a pencilاون یک مداده

اصطلاحات و جملات کاربردی دیگه

جملات ساده انگلیسی برای کودکان
“?Did you sleep well”“خوب خوابیدی؟”
“?What would you like for breakfast”“چه چیزی برای صبحانه دوست دارید؟”
“Don’t touch.”“دست نزن.”
“!You can do it”“تو می تونی اون رو انجام بدی!”
“Good night / Sweet dreams.”“شب بخیر خواب های خوب ببینی.”
“I love you.”“دوستت دارم.”
“Good job.”“آفرین.”
Exactlyدقیقا.
!Stopبسه
!Enoughکافیه
Go outبرو بیرون
Come inبیا داخل
Come to the boardبیا پای تخته
Just a minuteفقط یک دقیقه
!Waitصبر کن ( کنید )
!Again pleaseدوباره لطفا
?Can you say againمیشه دوباره بگی ( بگین ) ؟
Read the bookکتاب رو بخون ( بخونید )
Read the wordsکلمه ها رو بخون ( بخونید )
Read the sentencesجمله ها رو بخون ( بخونید )
Look at the teacherبه معلم نگاه کن ( نگاه کنید )
Look at your friendبه دوستت نگاه کن
Look at your bookبه کتابت نگاه کن
Look at the TVبه تلویزیون نگاه کن
Look at meبه من نگاه کن ( نگاه کنید )
Stand upپاشو
Sit downبشین

جمع بندی:

حتما این پست را بخوانید   تقویت مکالمه زبان انگلیسی بدون حفظ کردن

امیدوارم از مقاله جملات ساده انگلیسی برای کودکان لذت برده باشین .

بهترین سن برای یادگیری زبان سن کودکی هست، بچه ها هوش خیلی بالایی دارن و زودتر از هر سنی هر چیزی رو یاد میگیرن ولی خیلی مهمه که چطوری آموزش ببینن. یه پیشنهاد خوب برای والدین اینه که اونهارو در کلاس ها و دوره هایی ثبت نام کنن که روش های مدرن و مناسب سن کودکان داشته باشه تا اونهارو علاقه مند به یادگیری بکنه.

جملات ساده انگلیسی برای کودکان


آکادمی ۲۴talk با طراحی دوره های آنلاین کودکان ، تمرکزش رو روی یادگیری بچه ها با بازی و سرگرمی و روش هایی گذاشته که نتیجه بخش باشه که میتونین کودک خودتون رو با خیال راحت وقتی توی خونه کنارتون نشسته با خیال راحت کودکتون آموزش ببینه و همزمان کیفیت تدریس رو هم زیر نظر داشته باشین.