دانلود کتاب Master TOEFL Vocabulary Skills

دانلود کتاب Master TOEFL Vocabulary Skills

این کتاب بر روی تقویت دایره لغات و واژگان شما در آزمون تافل تاثیر گذار است.

این کتاب برای زبان آموزانی که قصد دارند به صورت خودآموز برای آزمون تافل آماده شوند یک منبع و مرجع بسیار خوب و معتبر است. با تمرین این کتاب بسیاری از کلمات “درست” را یاد خواهید گرفت؛ کلماتی که فعلا نمی دانید اما احتمالا در تست با آنها رو به رو خواهید شد.

لغات به کار رفته در این کتاب به ترتیب از ساده به سخت جایگذاری شده اند، پس اگر کلمات اول کتاب برایتان بسیار ساده بود اصلا تعجب نکنید!!!

دانلود کتاب Master TOEFL Vocabulary Skills: