کتاب Basic English Usage حاوی ۳۷۰ بخش کوتاه است که به ترتیب حروف الفبا نقاط مشکل گرامر و واژگان را توضیح می دهد. این کتاب شامل نمونه های بسیاری از استفاده صحیح و اشتباه های رایج ، همراه با توصیف زبان رسمی و غیر رسمی است. فهرست کامل و مرجع متقابل بین ورودی ها به دانش آموزان کمک می کند تا به راحتی اطلاعات را پیدا کنند.

کتاب Basic English Usage، کتابی جامع برای تقویت زبان و گسترش دادن منابع لغوی و گرامری است. این کتاب حاوی بخش هایی است که براساس الفبا طبقه بندی شده و در مورد نقاط مشکل گرامر و واژگان توضیحات جامع و مفیدی میدهد.

Basic English Usage

نویسنده:

Michael Swan

ویژگی های اصلی کتاب:

  • تمریناتی برای تقویت مهارت های چهارگانه
  • توضیحات روشن درباره مشکلات رایج
  • ۳۷۰ بخش طبقه بندی شده
  • توصیف زبان رسمی و غیر رسمی

مخاطب کتاب:

کتاب Basic English Usage را می توان هم به عنوان کتاب کمکی-آموزشی در کلاس های آموزش زبان به کار برد و هم به عنوان کتاب خود-آموز برای زبان آموزانی که مایلند دانش گرامری و لغوی خود را تقویت کنند و از اشتباهات رایج با خبر باشند. این کتاب همچنین برای کسانی که قصد دادن آزمون ورودی دارند بسیاری کاربردی است.  

شما می توانید این کتاب ارزشمند را به طور رایگان از لینک زیر دریافت کنید:

همچنین برای دسترسی به گنجینه‌ای از کتاب‌های الکترونیکی زبان انگلیسی به صفحه کتاب مرکز آموزش رایگان آکادمی ۲۴talk مراجعه کنید.