پادکست British Council سطح A2 شماره ۷ : Instructions for an assignment

با هفتمین قسمت از پادکست British Council سطح A2 (پایه – Pre-intermediate) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت Pre-intermediate ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

کلمات ستون سمت چپ را به معنی آن ها در ستون راست وصل کن: (جواب تمرین در انتهای صفحه)

معانی Definitionلغات Vocabulary
a piece of writing
the date you have to finish something
a piece of work for school or university
to give to a teacher
the exact words another person has said
the order A, B, C, D
to show who an idea belongs to
the title for a section of a piece of writing
a deadline
a quote
to hand in
an essay
a subheading
an assignment
to reference
alphabetical order

حالا به پادکست گوش کن. در این قسمت یه استاد سر کلاس داره درمورد تکلیفی که دانش آموزها قراره انجام بدن توضیحاتی میده. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – Pre-intermediate: Instructions for an assignment

پادکست British Council سطح A2 شماره 7

متن پادکست:

I want to explain a few things about your essay.

First of all, the deadline. The deadline for this essay is October the 18th. Not the 19th, not the 28th, not two days later because your dog was ill or your computer broke – the 18th. If it’s late, I won’t mark it. I won’t even read it – you’ll fail the assignment! So, please hand it in on time. You can even hand it in early, if you like!

You can email me the essays at j.hartshorn@lmu.ac.uk. That’s H-A-R-T-S-H-O-R-N. I’ll reply to say I’ve got it. If I don’t reply within a day, it might mean I didn’t get it, so please email me again to make sure. You can also bring a paper copy of the essay to my office, but let’s be kind to the trees, OK? Email is better for the trees and for me.

Don’t forget that you must reference every idea or quote you use that isn’t your own idea. And the last page of your essay should be a list of all the books you used, in alphabetical order, not in the order you used them!

And lastly, make it easy for me to read! That means use a clear font. Arial is best, but Times New Roman is fine too. Not Comic Sans please! Size 12 font for the essay, and size 14 for the titles and subheadings. And use page numbers. Any questions?

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱:

جواب درست را انتخاب کن:

۱) What day should you hand in your essay?

a. 18 October

b. 19 October

c. 28 October

۲٫ It’s OK to …

a. give it to the teacher two days late.

b. give it to the teacher a week late.

c. give it to the teacher early.

۳٫ How do you write the teacher’s email address?

a. j.hartsorn@lmu.ac.uk

b. j.hartshorn@nmu.ac.uk

c. j.hartshorn@lmu.ac.uk

۴٫ What goes on the last page of the essay?

a. The alphabet

b. The books you used

c. Quotes and ideas

۵٫ Which font should you write the essay with?

a. Arial

b. Comic Sans

c. Calibri

۶٫ What size font should you use for the essay?

a. 12

b. 14

c. Any size is OK.

تسک ۲

دو بخش هر جمله را به هم وصل کن:

Second partFirst part
.a. you still have to hand the essay in on time,If your essay is late
.b. don’t print your assignment,If your computer breaks
.c. you won’t pass the assignment,If the teacher doesn’t write back to you
d. use font size 12, subheadings and page .numbers,If you want to be kind to trees
e. you can email him to check he got your .essay,If you use other people’s ideas
.f. you have to say where you get them fromIf you want to make your essay easy to ,read

جواب ها

۱) b

۲) e

۳) d

۴) a

۵) h

۶) c

۷) g

۸) f

تسک ۱

۱) a

۲) c

۳) c

۴) b

۵) a

۶) a

تسک ۲

۱) c

۲) a

۳) e

۴)b

۵) f

۶) d

امیدوارم از پادکست British Council سطح A2 شماره ۷ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.