پادکست British Council سطح A2 شماره ۱۲ : Who’s who in the office

با دوازدهمین قسمت از پادکست British Council سطح A2 (پایه – Pre-intermediate) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت Pre-intermediate ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

کلمات ستون سمت چپ را به معنی آن ها در ستون راست وصل کن: (جواب تمرین در انتهای صفحه)

معانی Definitionلغات Vocabulary
a. a person you work with
b. a part of a company or organisation
c. controlling and organising something
d. a machine for printing documents, photos, etc
e. information technology systems
f. to do something about (a particular problem or situation
to deal with
a printer
a colleague
IT systems
a department
management

حالا به پادکست گوش کن. در این قسمت یه نفر تازه شروع به کار تو یه شرکت کرده و رییسش داره اون رو به بقیه همکارا معرفی میکنه. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – Pre-intermediate: Who’s who in the office

پادکست British Council سطح A2 شماره 12

متن پادکست:

Jani: Welcome to the department, Yuki. Let me show you around and tell you about your new colleagues. I’ll introduce you to them all later.

Yuki: Great. Thanks. So, who are those people over there?

Jani: That’s the order management team. Luciana deals with the new orders. She’s the one with short, dark hair.

Yuki: In the purple dress?

Jani: Yeah, that’s right. You’ll probably work closely with her while you are learning about our ordering process.

Yuki: Got it, thanks. And who’s that over there? The guy who’s on the phone?

Jani: Oh, you mean the one by the window? In the green shirt? Ah, that’s Ian. He’s the marketing director. And that’s Maria beside him. She’s responsible for the internal IT systems.

Yuki: OK, I’ll try to remember all of this. I should probably be taking notes!

Jani: Don’t worry about it. For now it’s just good to put some faces to names.

Yuki: OK, great – and who do I talk to about setting up my mobile phone with email access? Is that also Maria?

Jani: No, you need to talk to Sebastian who works in communications. He can help you. That’s him over there, next to the printer.  

Yuki: Thanks. I’ll introduce myself to him later.

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱:

جملات زیر درست (True) است یا نادرست (False) ؟

۱) . Jani is new in the department.

۲٫ Luciana has short, dark, hair.

۳٫ The guy on the phone is called Ian

۴٫ Maria is responsible for the new orders.

۵٫ Yuki should write everything down.

۶٫Sebastian works in communications.

تسک ۲

کلمات ستون سمت چپ را به معنی آن ها در ستون راست وصل کن: (جواب تمرین در انتهای صفحه)

معانی Definitionلغات Vocabulary
a. is the marketing director
b. can get Yuki email access
c. will introduce herself to Sebastian later
d. is responsible for information technology systems.
e. do order management
f. will be working with Yuki.
The first people they see
The woman in the purple dress
The man in the green shirt
Maria
Yuki
Sebastian

جواب ها

۱) f

۲) d

۳) a

۴) e

۵) b

۶) c

تسک ۱

۱) False

۲) True

۳) True

۴) False

۵) False

۶)True

تسک ۲

۱)e

۲) f

۳) a

۴) d

۵)c

۶)b

امیدوارم از پادکست British Council سطح A2 شماره ۱۲ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.