پادکست British Council سطح A1 شماره ۱۲: The first English class

با دوازدهمین قسمت از پادکست British Council سطح A1 (پایه – Beginner) همراه شما هستیم.

گوش دادن به این پادکست ها به تقویت مهارت listening ات کمک زیادی میکنه، پس اگه سطحت Beginner ئه و دوست داری این مهارت خیلی مهم رو از همون قدم های اول یادگیری زبان تقویت کنی، این پادکست رو از دست نده!

قبل از گوش دادن به پادکست، تمرین آمادگی زیر را انجام بده. بعد به پادکست گوش کن و تمرین های آخر مطلب را با توجه به محتوای پادکست انجام بده.

تمرین آمادگی

در هر ستون کلمات داده شده را با عددگذاری مرتب کت: (جواب تمرین در انتهای صفحه)

Months of the year 7–۱۲
ماه های سال
Months of the year 1–۶
ماه های سال
Ordinal numbers
6–۱۰
اعداد ترتیبی
Ordinal numbers
1–۵
اعداد ترتیبی
Days of the week
1–۷

روزهای هفته
NovemberMayeighththirdThursday
JulyMarchsixthfifthSaturday
OctoberAprilseventhfirstSunday
DecemberJanuarytenthfourthFriday
AugustJuneninthsecondMonday
SeptemberFebruaryWednesday
Tuesday

حالا به پادکست گوش کن. در این قسمت یه استاد زبان داره خودش را در اولین جلسه کلاس معرفی میکنه. با گوش دادن به پادکست هم می تونی مهارت شنیداریت رو تقویت کنی و هم کلی عبارت و کلمه ی کاربردی یاد بگیری.

British Council – Beginner: The first English class

پادکست British Council سطح A1 شماره 12

متن پادکست:

Hello, everyone. Hello! It’s nice to see you all here. Welcome to British Life and Language. I am your teacher. My name is Lindsay Black. That’s L-I-N-D-S-A-Y Black. Before we begin, some information about the class.

Our class is in room 13, on the first floor. When you go upstairs, turn left to find the room. Again, that’s room 13.

We have class twice a week, on Monday and Wednesday. Our class begins at 4.30 p.m. and lasts 90 minutes, so we finish at 6 p.m. That’s 4.30 to 6. Please arrive on time, OK?

Also, I have an office hour if you have questions. I’m in office 7B on the second floor. My office hour is Friday at 6 p.m. So, if you have any questions or problems or want to talk to me, it’s Friday at 6 p.m. in office 7B.

We begin next week, on March the 13th. That’s Monday, March the 13th. The course ends on May the 20th. May the 20th is the last day.

I think that’s all … Oh, one more thing. For this course you need the book. Here it is: British Life and Language Level 1 Student’s Book. So, please get a copy of the book. I don’t want to see any photocopies of the book, thank you! Remember, it’s level 1 student’s book. Don’t buy the teacher’s book.

I think that’s all, everyone. I look forward to working with you. See you next Monday!

حالا به سوالات زیر جواب بده:

تسک ۱

آیا این جملات درست (True) هستند یا نادرست (False)؟

۱)This is an English course.
2)There are three classes every week
3)The class begins in May.
4)There is a book for the course
5)The students need the teacher’s book
6)Photocopies of the book are not allowed.
5)The first class is next Monday
6)The next class is on Tuesday.

تسک ۲

جواب درست هر سوال را مشخص کن:

۱)What is the teacher’s name?
a. Lindsay Black
b. Lindsey Black
c. Linsey Black

۲)What room is the class in?
a. Room 13
b. Room 30
c. Room 33

۳)What days is the class?
a. Monday and Tuesday
b. Monday and Wednesday
c. Monday and Thursday

۴)How long is the class?
a. One hour
b. One hour and a half
c. Two and a half hours

۵)When is the teacher’s office hour?
a. On Monday and Wednesday
b. Room 7B
c. Friday at 18.00

جواب ها

۱) Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
2) Ordinal numbers: first, second, third, fourth, fifth
3)Ordinal numbers: sixth, seventh, eighth, ninth, tenth
4)Months of the year: January, February, March, April, May, June
5)Months of the year: July, August, September, October, November, December

تسک ۱

۱) True
2) False
3)False
4)True
5)False
6)True
7)True
8)False

تسک ۲

۱)a
2)a
3)b
4)b
5)c
6)a

امیدوارم از پادکست British Council سطح A1 شماره ۱۲ لذت برده باشید. برای دسترسی به قسمت های دیگر این پادکست می توانید از صفحه ی پادکست British Council آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk دیدن کنید.

همچنین برای گوش دادن به پادکست های BBC می توانید به صفحه ی پادکست ۶ دقیقه انگلیسی (BBC) آکادمی مجازی آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.