در پادکست انگلیسی BBC – دکمه ها ، درمورد دکمه‌ها صحبت میشه. دکمه ها همان چیزی است که برای چسباندن آنها روی لباس خود داریم ، اما این کلمه برای چیزهایی که ما فشار می دهیم نیز انجام می شود. چیزهایی مانند زنگ خواب شما ، رادیو ، توستر ، کتری. ما هر هفته صدها دکمه را فشار می دهیم بدون اینکه به آن فکر کنیم. بعضی اوقات ما فقط تحت فشار قرار می گیریم که آنها را تحت فشار دهیم ، اما همانطور که در این برنامه بحث می شود ، برخی از افراد دارای فوبیا دکمه هستند.

پادکست انگلیسی BBC پادکست انگلیسی VOA پادکست سطح‌بندی British Council

سوال پادکست انگلیسی BBC – دکمه ها :

Not everyone likes buttons, particularly the ones we have on our clothes. It’s a recognised phobia.

What is this fear called? Is it

A: buttonophobia

B: koumpounophobia

C: coulrophobia

به پادکست خوب گوش کن تا جواب رو پیدا کنی.

اگر می خوای گوش دادن به پادکست تا حد امکان برات ساده و کارآمد باشه مراحل زیر را دنبال کن:

هر روز به پادکست گوش کن. وقتی براش یه وقت ثابت در روز در نظر بگیری برات تبدیل به عادت میشه و این عادت هرروز پیشرفت میکنه.

پادکستی رو پیدا کن که موضوعش برات جالب باشه. وقتی از خود موضوع لذت ببری یادگیری هم برات لذتبخش میشه.

به پادکستی گوش کن که transcript یا متن داره. این بهت کمک می کنه تا کلمات و عبارات جدید رو به سرعت در متن پیدا کنی و ساختار انواع مختلف جمله رو خوب یاد بگیری.

پس از گوش دادن به پادکست با متن، در مرحله بعدی سعی کن بدون نگاه کردن به متن این کار رو انجام بدی. این کار مهارت شنیداری رو تقویت می کنه و کمک می کنه تا انگلیسی زبانان بومی را راحت تر درک کنی، حتی اگر خیلی سریع صحبت کنن.

اگه به پادکست انگلیسی گوش کردی و نتونستی کامل متوجه اش بشی، ناامید نشو. پادکست هایESL -English as Second Language بیشماری وجود دارن که برای سطوح مختلف، از ابتدایی تا پیشرفته طراحی شدن. مطمئنا هر روز می تونین یه پادکست مناسب با سطح خودت پیدا کنی.

فراموش نکن که هرچی بیشتر تمرین کنی در اون مهارت رشد میکنی! به قول انگلیسی ها: Practice makes perfect


واژگان کلیدی پادکست انگلیسی BBC - دکمه ها

معنی به فارسیمعنی به انگلیسیواژه
دکمه هاsmall, usually round, objects we use to fasten clothes, also objects we can press to make different things happen, e.g. You press a button to call a liftbuttons
وسوسهsomething that makes you feel like you want to do something you shouldn’t, e.g. Having a big red button with the words ‘Don’t Press’ on it, would be a big temptation, I’d just want to press it.temptation
راحتsomething that is convenient is easy to use without difficulty, e.g. the buttons on our lift are convenient to use.convenient
بی‌قراریnot being able to stay still, always moving around to get comfortable or prevent boredom. e.g. My mum always told me to stop fidgeting in the cinema as it was disturbing the other customers.fidgeting
دیجیتالfingers and toes are digits – digital = having fingers and toesdigital
آراستنmaking ourselves look nice by cleaning, washing and doing our hair, for examplegrooming

BBC 6 minute English -Why we push buttons

پادکست انگلیسی BBC - دکمه ها

برای دانلود پادکست روی سه نقطه سمت راست کلیک و گزینه Download را انتخاب کنید.

متن پادکست انگلیسی BBC - دکمه ها

Rob
Hello. This is 6 Minute English and I'm Rob.

Neil
And I'm Neil.

Rob
Today we’re talking about buttons.

Neil
Yes, buttonsButtons are what we have on our clothes to fasten them but the word is also used for things that we push to make things happen.

Rob
Things like your bedside alarm, radio, toaster, kettle. We press hundreds of buttons every week without thinking about it. Not everyone likes buttons though, particularly the ones we have on our clothes. It’s a recognised phobia. What is this fear called? Is it

A: buttonophobia      

B: koumpounophobia, or

C: coulrophobia

Any ideas Neil?

Neil Er – I think I’ve got a fear of pronouncing these words! No idea what the answer is, I think buttonophobia is much too obvious – so it’s one of the others – or is it? It’s a hard one.

Rob
Well, I'll have the answer later in the programme. Thinking Allowed is a BBC Radio 4 programme which covers a range of interesting topics. Recently, they featured a discussion about buttons and how important they are to everyday life. Steven Connor, Professor of English at the University of Cambridge, was on the programme and he talked about appeal of buttons. What does say about children and buttons?

Professor Steven Connor
We do love buttons and I think the pleasure and the temptation of buttons… this temptation and everyone feels it, which is why buttons have to be very convenient. On the other hand they have to be kept away from children, so they've got to be put high up on the wall, and buttons that really matter have to be made quite hard to push – like put behind glass or something.

Rob OK. What does he say about children and buttons?

Neil
That they have to be kept away from them! As I said before, I loved pressing buttons as a child. I would press any that I saw, so important ones did have to be out of my reach.

Rob
Yes, he said buttons are a temptation. A temptation is something that makes you want to do something and it’s often used when it’s something you shouldn’t really do. So buttons that lead to potentially dangerous or serious consequences, like a fire alarm, need to be protected, maybe behind glass, so temptation doesn’t get the better of us.

Neil
But many buttons have a useful, practical purpose in everyday life, like calling a lift - so these buttons have to be easy to use without difficulty. The adjective for this is convenient. These everyday buttons have to be convenient.

Rob
Professor Connor goes on to say a bit more about why buttons are so appealing. What’s his opinion?

Professor Steven Connor
You know what I think? I think it's down to the fidgeting instinct of very digital or manual creatures. I think we want to fidget with things and adjust them, we want to make them slightly better…  I guess it's the grooming instinct in apes.

Rob
So then, why can’t we resist buttons?

Neil
Because as humans we have a fidgeting instinct. We can’t stay still for very long, we need to move around a lot because we are very digital creatures.

Rob
The use of digital though, is nothing to do with modern online technology, is it?

Neil
No, a digit is a finger or toe. So we are digital creatures – we have fingers and we like to use them.

Rob
And one thing other digital creatures do, creatures like apes, is grooming. That is they use their hands to clean the body hair of other apes. They look through the hair for insects and bugs and pull them out and eat them. But we can also use the word grooming for humans, someone who is well-groomedfor example is neat and tidy, clean and well presented. Here’s Professor Connor again.

Professor Steven Connor
You know what I think? I think it's down to the fidgeting instinct of very digital or manual creatures. I think we want to fidget with things and adjust them, we want to make them slightly better… I guess it's the grooming instinct in apes.

Rob Before we wrap up, time to get the answer to this week’s question. Some people have a fear of buttons, it’s a recognised phobia, but what’s it called? Is it

A: buttonophobia      

B: koumpounophobia, or

C: coulrophobia

And Neil, you said? 

Neil
I didn’t, but I don’t think it can be ‘buttonophobia’, that’d be too easy. And I think coulrophobia is a fear of clowns, so I’m going for the other one - koumpounophobia.

Rob
That it right. Buttonophobia is a made up word, and as you said, coulrophobia is a fear of clowns. Right, now let’s review today’s vocabulary.

Neil
We’ve been talking about buttons. These can be small round things we use to fasten our clothes, or the things that we push to make something happen.

Rob
Buttons can be a temptation. We see one, we want to push it. So a temptation is something that makes us want to do something we know we shouldn’t.

NeilAnd then we had the adjective convenient. Something that is convenient is easy to use without difficulty. For example the buttons to call a lift are at a very convenient height, they can be reached easily.

Rob
Professor Connor went on to talk about our fidgeting instinct. As humans we love to fidget, we like to keep moving around, we can’t stay still for very long and we love to do stuff with our hands.

Neil
The professor talked about us being digital creatures, which means creatures with fingers – a digit is another word for a finger or toe.

Rob
And finally we had grooming.

Neil
This is the habit of making ourselves look nice by cleaning, washing and doing our hair. It’s something some animals, such as apes, do for each other.

Rob
Well the button here in the studio is flashing, which tells me it’s time to wrap up for today.  Do join us next time and if you can’t wait, you can always find us on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube our App and of course on our website bbclearningenglish.com. Bye for now.

Neil
Bye! Can I just press that button? 

Rob

Oh go on then, if you like!

امیدوارم از پادکست انگلیسی BBC - دکمه ها لذت برده باشید.

گوش دادن به پادکست روش خوبی برای تقویت مهارت شنیداری و هم چنین یادگرفتن کلمات در بستر یک موضوع خاصه که این به تقویت مهارت مکالمه انگلیسی نیز کمک زیادی می کنه.

اگه تو هم از اون آدمهایی هستی که از گوش دادن به پادکست لذت می بره برات یه خبر خوب دارم! آموزشگاه زبان انگلیسی ۲۴talk یه دوره طراحی کرده مبتنی بر پادکست و داستان کوتاه به اسم "پادکستوری - Podcastory". این دوره سعی کرده یادگیری زبان انگلیسی رو مناسب با نیاز و سطح زبان آموز به یه فرایند بسیار مفرح، موثر، سریع و کم هزینه تبدیل کنه.

همین الان می تونی با کلیک روی عکس زیر و ثبت نام در دوره ی آموزش زبان انگلیسی با پادکست و داستان ۲۴talk اولین و مهم ترین قدم رو برای یادگیری زبان انگلیسی برداری. وقت رو از دست نده!

دوره پادکستوری آکادمی مجازی ۲۴talk

برای شنیدن دیگر پادکست ها، به بخش پادکست در مرکز آموزش رایگان مراجعه نمایید.