توی این مقاله مزایای یادگیری زبان از طریق ویدیو،راه های یادگیری زبان از این روش و چندتا از بهترین ویدیوها برای آموزش رو بهتون معرفی می‌کنیم.