یک روش عالی برای اینکه انگلیسی را با لغت یاد بگیرید: Oxford Word Skills Intermediate است که می توانید آن را به رایگان دانلود کنید.