آزمون ماک آیلتس، آزمون شبیه سازی شده ی آیلتس است که مطابق با شرایط و سوالات استاندارد آزمون آیلتس می‌باشد.
در حالت کلی ماک به آزمونی گفته می‌شود که کاملا شبیه آزمون اصلی باشد