پادکست انگلیسی BBC – لذت غواصی آزاد

bbc english learning

پادکست BBC شماره 302

پادکست BBC شماره ۲۲۵ – Does your CV shine

زمان تقریبی مطالعه: ۱۰ دقیقه در این قسمت درباره اینکه بازار مشاغل بسیار رقابتی است – به ویژه هنگامی که اقتصاد در نوسان است، صحبت می‎شود. برخی افراد برای جلب توجه کارفرمایان به خودشان سختی زیادی میدهند. راب و نیل درباره آن برنامه ای که یک زندگی مناسب نیاز دارد، صحبت می کنند. به مکالمه آنها گوش فرا دهید و واژگان جدید یاد بگیرید.

0
بیشتر بخوانید
پادکست BBC شماره 302

پادکست BBC شماره ۲۲۲ – Smokers to face one more ban

زمان تقریبی مطالعه: ۹ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۲۲ درباره ممنوعیت استعمال سیگار در اتومبیل با کودکان طبق قوانین جدیدی که دولت انگلیس تصویب کرده است صحبت خواهد کرد.این پادکست همراه با کلمات و معنی آن و متن کامل برای شما تهیه شده است.

0
بیشتر بخوانید
پادکست BBC شماره 302

پادکست BBC شماره ۲۲۰ – Time capsules

زمان تقریبی مطالعه: ۱۰ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۲۰ درباره اینکه کپسول زمان چیست؟ و چگونگی کار این دستگاه صحبت میشود. این پادکست همراه با کلمات و معنی آن و متن کامل برای شما تهیه شده است.

0
بیشتر بخوانید
پادکست BBC شماره 302

پادکست BBC شماره ۲۱۱- Is loneliness in our genes

زمان تقریبی مطالعه: ۸ دقیقه پادکست BBC شماره ۲۱۱ درباره اینکه تنهایی چیست ؟ و چرا آن را احساس میکنیم، صحبت میشود. این پادکست همراه با کلمات و معنی آن و متن کامل برای شما تهیه شده است.

0
بیشتر بخوانید