اعداد به زبان انگلیسی و نوشتن اونها، یکی از اولیه ترین و مهمترین چیزهاییه که برای یادگیری زبان انگلیسی باید یاد گرفت. چون توی روز حتما چندین بار توی مکالمات هر زبانی ازش استفاده میشه. پس باید قبل هر چیز دیگه یادگیریشونو زودتر شروع کنی. عدد به انگلیسی: ترجمه عدد به انگلیسی Number (نامبر) و جمعش میشه Numbers (نامبرز) اعداد از ۰ تا ۹  در زبان انگلیسی از اونجایی که عدد بین ۰ تا ۹ شمردنشون یکم متفاوته اونهارو جداگانه…