آیلتس چیست؟ آزمون آیلتس یکی از آزمون های معتبر ارزیابی مهارت زبان انگلیسی برای افرادی است که می خواهند در یک کشور انگلیسی زبان درس بخوانند و یا کار کنند.