۰ مهر، ۱۱ اکتبر، روز جهانی دختره! با خوندن این متن های تبریک روز دختر به زبان انگلیسی هم خودت کلی انرژی بگیر و هم با فرستادنش به دخترهای دیگه اونها رو حسابی خوشحال کن.