ارز نامی که امروزه خیلی به گوش ما می‌خوره، اگه دربارش چیز زیادی نمی‌دونی این مقاله رو بخون تا کامل آشنا بشی، فارکس و تجارت جهانی با ۶ نرم افزار کمک آموزشی