کتاب داستان Under the Bridge برای زبان آموزان از سری کتاب های Penguin Active Reading و برای سطح Beginner انتخاب شده است. امیدوارم از خوندنش لذت ببرید.